Nečas: Neskoršie zavedenie jednotného dohľadu nad bankami je realistický prístup

Brusel 19. októbra (TASR) – Predpoklad, že by sa jednotný bankový dohľad mohol spustiť od 1. januára 2013, sa ukázal ako nerealistický scenár, uviedol v noci nadnes o výsledku prvého dňa rokovaní lídrov EÚ v Bruseli český premiér Petr Nečas.

Šéf českej vlády upozornil, že to, čo sa podarilo odsúhlasiť, je skutočnosť, že do konca roka bude pripravený legislatívny návrh na zavedenie spoločného dohľadu nad bankami, ktorý bude pravdepodobne prerokovaný na decembrovom summite EÚ.

"Nemali sme ambície hovoriť o obsahu, ale skôr dohodnúť procedúru, akýsi harmonogram, a sme radi, že sa nám to podarilo presadiť," povedal Nečas o nočných rokovaniach europolitikov.

Lídri EÚ sa dohodli, že spoločný bankový dohľad bude zavedený v priebehu roka 2013, bez konkrétneho spresnenia dátumu, čo je v podstate akýsi kompromisný návrh medzi postojmi Francúzska a Nemecka.

"Myslím si, že ten neskorší termín pre zavedenie jednotného bankového dohľadu je odrazom realistickejšieho prístupu," konštatoval Nečas. A priznal, že česká strana tiež podporuje návrh, že v súvislosti s touto témou treba vecne pristupovať ku všetkým návrhom.

Česká republika podľa neho zastáva názor, že schválenie jednotného bankového dohľadu si vyžaduje jednomyseľnosť členských štátov. Upozornil, že celý rad legislatívnych návrhov o bankovej únii je schvaľovaný kvalifikovanou väčšinou, čím by sa Čechom veľmi oslabila vyjednávania pozícia.

Premiér Nečas ani po ukončení prvej časti summitu nevylúčil možnosť použitia českého veta, a to v prípade ak by Praha mala podozrenie, že hrozí destabilizácia domáceho bankového systému.

"Nielen Česká republika, ale aj iné štáty, ako napríklad Švédsko, upozorňovali na to, že nepoznáme podoby všetkých návrhov, ktoré sa týkajú bankovej únie. Takže riziko českého veta tu stále je," zdôraznil Nečas.

A spresnil, že členské štáty zatiaľ nemajú podrobnú znalosť toho, ako by mali fungovať v praxi legislatívne návrhy a či sú dostatočné garancie pre zabránenie potenciálnej destabilizácie finančného trhu.

"Banky a bankové produkty tvoria krvný obeh ekonomiky. Takže na takejto stabilite máme veľký záujem," zdôraznil český premiér potrebu chrániť domáci bankový sektor.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh