Nejasná správa o Čiernej Hore

Ostrov Sveti Stefan, Budva, Čierna Hora, foto: Tomáš Siviček

Odporúčania budú súčasťou každoročnej správy o pokroku, ktoré o kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajinách zverejní Európska komisia 9. novembra. Okrem krajín západného Balkánu zhodnotí aj pokrok Turecka a Islandu.

Očakáva sa, že Komisia zatiaľ neodporučí udeliť status kandidáta Albánsku. Správy nezmenia ani postavenie Srbska, pretože Komisia len pred pár dňami dostala od Rady ministrov mandát, aby vypracovala posudok k žiadosti Srbska o vstup do Európskej únie.

„Takýto je najpravdepodobnejší scenár. Pre Albánsko je príliš skoro. Čierna Hora pravdepodobne dostane kandidátsky štatút, ale ešte nie je pripravená začať prístupové rozhovory .. kvôli obavám z korupcie“, cituje agentúra Reuters nemenovaného európskeho úradníka.

Zisk kandidátskeho štatútu je posledným krokom pred tým ako krajina ašpirujúca na členstvo v EÚ začne prístupové rokovania. Tie predstavujú dlhý proces zosúlaďovania svojich zákonov s pravidlami a štandardmi EÚ.

Ašpiranti musia preukázať, že robia ekonomické reformy, budujú fungujúcu trhovú ekonomiku a bojujú proti zločinu.

Čierna Hora, ktorá je po Kosove druhým najmladším štátom v Európe, má 700 tisíc obyvateľov. Podobne ako Albánsko je jeho najväčším problémom miera korupcie.

EÚ v súčasnosti vedie prístupové okovania s Chorvátskom, Islandom a Tureckom. Macedónsko je tiež oficiálne kandidátskou krajinou, no prístupové rozhovory sa ešte nezačali kvôli vlečúcemu sa sporu s Gréckom o názov krajiny.

EurActiv/Reuters