Nemeckí a francúzski experti rozjímali o rozširovaní Únie

Francúzsko „posadnuté Tureckom“

Vo Francúzsku sa diskusia o rozširovaní nevyhnutne zameriava na Turecko, bez ohľadu na to, kto rozpráva a o čom je v skutočnosti diskusia, píše EurActiv.fr na svojom blogu.

„Diskusia o Turecku je prevažne francúzskou diskusiou“, uznáva Philippe Prechoc, prezident skupiny Nouvelle Europe.

Paradoxné podľa neho je to, že Francúzi nemajú obavu z pristúpenia krajín západného Balkánu napriek tomu, že o nich vedia menej ako o Turecku.

„Vo Švédsku, Veľkej Británii alebo v Estónsku, Litve a Lotyšsku sa ľudia viac zdráhajú (akceptovať) Balkán, kde stále prebieha proces politickej stabilizácie“, tvrdí Perchoc.

Keď prišla reč na návrh francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho – ponúknuť Ankare namiesto plného členstva „privilegované partnerstvo“ sa Perchoc obrátil na europoslanca Philippa Juvina (zo Sarkozyho strany UMP): „Turecko je kandidátska krajina (…) Ako môžete viesť tak protirečivú diskusiu?“

Juvin priznáva, že sme svedkami „ambivalentnosti diskusie a nedostatku odvahy francúzskych politikov“.

Podľa Yuhishthira Raj Isara, profesora na American University v Paríži je obraz Turecka ako „Osmanskej ríše a moslimského diabla“ odvodený od európskych kresťanských vzorov.

Raj Isar, ktorý je identického pôvodu sa špecializuje na výskum moderných politických výziev cez spoznávanie ich historického pozadia, tvrdí, že hranice Európy „nie sú geografický ale konceptuálny problém“.

„História európskeho kontinentu ukazuje, že Európa je len sledom prisvojení si konceptu Európy v čase a priestore“, vysvetľuje.

„Krajiny, ktoré splnili všetky prístupové kritériá budú európskejšie ako členské štáty EÚ“, tvrdí Bahadir Kaleagasi, medzinárodný koordinátor asociácie TUSIAD, ktorá zastupuje tureckú obchodnú komunitu.

Rozšírenie o Turecko bude testom kredibility pre EÚ a Turecko, hovorí Kaleagasi. „V horizonte 3-4 rokov sa krajina dostane na 100 % do súladu s acquis communautaire. Bude vtedy EÚ pripravená a bude mať vôbec ešte rovnako atraktívna“, pýta sa.

Bolo rozšírenie z roku 2007 chybou?

Väčšina účastníkov oboch okrúhlych stolov sa zhodla, že politika rozširovania EÚ sa od ostatných rozšírení v rokoch 2004 a 2007 stala „drsnejšou“.

„Komisia sa veľmi silno zaoberá otázkou korupcie a organizovaného zločinu“, hovorí Merzenna Gutz-Vetter zo zastúpenia Európskej komisie v Nemecku.

„Rozšírenie z roku 2007 (Rumunsko a Bulharsko) bolo predčasné. Bolo to jasne politické rozhodnutie“, hovorí Gutz-Vetter. Jedným dychom ale dodáva, že rozšírenie z roku 2004 o 10 členských krajín bolo „obrovským hospodárskym úspechom“. „Bohužiaľ tento úspech nebol dostatočne komunikovaný“, myslí si.

Thomas Silberhorn, nemecký poslanec z konzervatívnej CSU bol ešte kritickejší, keď tvrdil, že pristúpenie Bulharska a Rumunska spôsobilo, že krajiny opustilo reformné nadšenie. To malo následne vplyv aj na vnútorné vzťahy v rámci EÚ, povedal Silberhorn, ktorý predsedá skupina CSU pre zahraničné veci, obranu a Európu.

Ukrajina a Turecko by ale podľa neho v sebe „nemali živiť príliš veľké očakávania“. Dvere EÚ budú otvorené Islandu, no boje o práva na výlov rýb a finančná situácia tomuto príliš nepomáhajú.

Západný Balkán má síce pomerne jasnú perspektívu pristúpenia k EÚ, „no po skúsenostiach s Bulharskom a Rumunskom sa musíme opäť vrátiť na cestu úspechov“, hovorí nemecký poslanec.

Na francúzskom podujatí hovorili účastníci o „únave“ medzi členskými štátmi rozšírenej EÚ. Zhodli sa na tom, že posledné dve vlny rozšírenia boli vnímané negatívne, pretože neboli dobre vysvetlené na východe ani na Západe“.