Neziskové organizácie majú dva týždne na zapojenie do mechanizmu DMS

Neziskovým organizáciám, ktoré chcú získavať finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu DMS ostávajú na predloženie projektu už len dva týždne.   

Mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré plánujú realizovať verejnú zbierku so začiatkom kampane v mesiacoch september, október či november 2010 a chcú využiť aj DMS – darcovské SMS správy, musia svoje projekty doručiť do Fóra donorov najneskôr do 23. júla 2010. Doručené kompletné projekty bude posudzovať Rada DMS na svojom zasadnutí dňa 10. augusta 2010.

Mechanizmus DMS je vybudovaný na dôveryhodnosti a transparentnosti, a preto sú pre MNO stanovené podmienky registrácie a kritériá výberu príjemcov darcovstva. MNO, ktoré majú záujem získavať finančné prostriedky na svoje verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov aj prostredníctvom DMS, by sa mali na web stránke projektu www.darcovskasms.sk detailne oboznámiť so stanovenými podmienkami.

Viac informácií o mechanizme DMS, cene darcovskej SMS správy a projektoch je k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk.

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a Fórum donorov je výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service a všetci traja mobilní operátori.