NITRA: Európska komisia bude testovať prekladateľov z UKF

Nitra 10. júna (TASR) – Nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) je jednou zo 62 vzdelávacích inštitúcií z 21 členských štátov Európskej únie a Švajčiarska, ktoré bude testovať Európska komisia. Tá predstavila zoznam vysokých škôl pre ich magisterský program v obore prekladateľstvo. Cieľom projektu je zistiť, na ktorej univerzite sú podmienky pre študentov tohto smeru najlepšie, informovala Jana Krajčovičová z UKF. Komisia nevylučuje, že po skončení by niektorí z absolventov mohli pracovať ako tlmočníci v jednej z európskych inštitúcií. „Európsky magisterský program v obore prekladateľstva je meradlom kvality vo vzdelávaní prekladateľov,“ komentovala Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. Práve vysoko kvalitné školstvo je zárukou pre všetky prekladateľské služby, ktorými disponuje aj Európska únia.

Projekt Európskej komisie by mal smerovať k zlepšeniu zamestnanosti všetkých absolventov, ktorí sa chcú v budúcnosti venovať cudzojazyčným prekladom. Program podporuje výmenu osvedčených postupov a učebných osnov medzi štátmi, ktoré majú zabezpečiť kvalifikovaných pracovníkov. Samozrejmosťou sú tiež pracovné stáže pre študentov.

Európsky magisterský program v obore prekladateľstva vznikol na podnet vysokých škôl, ktoré chcú zlepšiť kvalitu vzdelávania. Na tohtoročnú výzvu reagovalo 62 vzdelávacích inštitúcií z 21 členských štátov a Švajčiarska. Vysoké školy získajú absolvovaním kurzu pečať, vďaka ktorej sa lektori môžu zúčastňovať výročných konferencií a seminárov.

svl jk