Nové nástroje EÚ voči Balkánu

Rok 2008 bude pre balkánske krajiny kľúčovým. Komisár pre rozširovanie Olli Rehn si myslí, že práve počas neho majú balkánske krajiny príležitosť zintenzívniť svoje úsilie v približovaní sa k EÚ.

Kľúčom k úplnej obnove balkánskych krajín sú finančné prostriedky. EÚ plánuje celému regiónu v tomto roku ponúknuť pomoc vo výške 800 mil. eur. Do roku 2011 by tak mala celkovo preinvestovať sumu 4 mld. eur, pričom najväčšiu mieru pomoci dostanú Chorvátsko a Srbsko. Európska investičná banka (EIB) rovnako zvýši mieru svojej pomoci zo súčasne plánovaných 1,9 mld. na 2,8 mld. eur v horizonte do roku 2010.

Na aký účel budú poskytnuté prostriedky použité?

  • Komisia uvažuje o začatí rozhovorov o "Dohode o dopravnom spoločenstve". Jej cieľom by malo byť vytvorenie integrovanej infraštruktúry pozemnej, riečnej a námornej dopravy.
  • Ďalším cieľom EK je posilniť študentskú výmenu. Do roku 2010 sa zdvojnásobí finančný balík určený pre vyplatenie štipendií balkánskym študentom. Viac mladých ľudí tak bude môcť vycestovať na študijný pobyt do zahraničia.
  • Komisia zamýšľa sprístupniť Balkánu aj viacero komunitárnych programov. Kandidáti na členstvo a potenciálni kandidáti by sa na základe Rámcových dohôd mohli zúčastňovať na vybraných projektoch EÚ. Okrem iného to bude predstavovať aj impulz pre zjednodušenie vízového režimu.

Integračným favoritom sa zdá byť Chorvátsko. Nádejnou krajinou je aj Bosna a Hercegovina. Vzhľadom na to, že jej spolupráca s medzinárodným súdom ICTY dosiahla podľa Rehna „všeobecne uspokojivú úroveň“, Stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ podpíše v apríli (EurActiv 29/02/08).

Srbsko má rovnako šancu napredovať. Zo strany EÚ je všetko pripravené, s podpisom Stabilizačnej a asociačnej dohody otáľa srbský premiér Vojislav Koštunica. Komisár Rehn ho v tejto súvislosti varoval, že Kosovo by sa nemalo stať dôvodom pre odvrátenie sa krajiny od EÚ (EurActiv 06/03/08).

Komisárove slová zazneli 5. marca počas predstavovania nových opatrení, ktoré by mali urýchliť integráciu západobalkánskych krajín do EÚ.