Nové rokovania o zjednotení Cypru

 

Krátka správa

Lídri gréckych a tureckých Cyperčanov sa 8. júla 2006 zhodli na tom, že „komplexné ukončenie“ niekoľko desaťročí trvajúceho rozdelenia Cypru je „nielen nevyhnutné, ale aj možné, a nemalo by sa ďalej odkladať“. Obe komunity by mali koncom júla 2006 prijať nové opatrenia na opätovné vybudovanie dôvery, pozostávajúce z technických dohôd o otázkach, ktoré ovplyvňujú každodenný život ľudí. Zároveň sa bude samostatne rokovať o dlhodobých politických záležitostiach.

Eurokomisár pre rozširovanie Olli Rehn správu uvítal a uviedol, že „skutočnosť, že lídri gréckocyperskej a tureckocyperskej komunity sa stretli trikrát počas jedného týždňa, je povzbudivým signálom. Komisia naďalej podporuje čo najskoršie obnovenie mierových rokovaní.“

Predseda Komisie José Manuel Barroso i fínsky minister zahraničných vecí Erkki Tuomioja nedávno varovali Turecko kvôli Cypru s tým, že nedostatočný pokrok by mohol spôsobiť vážne problémy v prístupových rokovaniach krajiny koncom roka 2006. EÚ tvrdí, že Ankara musí splniť jej prístupové kritériá, týkajúce sa Cypru, vyzýva Turecko, aby implementovalo doplnkový protokol k colnej dohode, zaväzujúci Turecko k otvoreniu jeho prístavov a letísk pre gréckocyperské plavidlá a lietadlá.