NR SR: Opozícia žiada diskusiu o podpore ústavného zákona o záležitostiach EÚ

Bratislava 3. apríla (TASR) – Ústavný zákon o spolupráci medzi NR SR a vládou SR v záležitostiach EÚ, ktorý predložil šéf výboru pre európske záležitosti Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), odsunul parlament z rokovania aktuálnej 16. schôdze na budúcu.

Pred jeho definitívnym schválením, na ktoré je potrebných 90 hlasov, čiže aj opozičných, prišiel Smer-SD s návrhom, aby sa počkalo s jeho prijatím. Opozícia vyčítala vládnej koalícii, že s nimi neviedla diskusiu o podpore návrhu, preto očakáva, že tento deficit napraví.

Predseda Smeru-SD Robert Fico by sa mal v najbližšom čase stretnúť s premiérkou Ivetou Radičovou. Ako však pre TASR uviedla hovorkyňa strany Silvia Glendová, termín ešte nie je stanovený. Diskutovať sa bude prioritne o iných témach, jednou z nich by však malo byť aj zabezpečenie ústavnej väčšiny na prijatie Štefancovho návrhu.

Novelou by sa malo umožniť vykonávať právomoci NR SR po prijatí Lisabonskej zmluvy. Tá nadobudla platnosť 1. decembra 2009 a posilnili sa ňou právomoci národných parlamentov tak, že sa priamo môžu zapájať do rozhodovacích procesov v EÚ.

Kým doposiaľ mali národné parlamenty možnosť podieľať sa na rozhodovaní iba v prípadoch rozširovania únie schvaľovaním prístupových zmlúv, teraz majú možnosť zasiahnuť do legislatívneho procesu priamo, a to prostredníctvom stanoviska k súladu návrhov právnych aktov EÚ so zásadou subsidiarity (princíp, podľa ktorého je EÚ oprávnená rozhodovať a konať len v oblastiach, na ktorých sa členské štáty dohodli, pozn. TASR).

Z hľadiska postavenia NR SR ako národného parlamentu a jej spolupráce s vládou sa prijatím ústavného zákona má ustanoviť možnosť kontroly dodržiavania princípu subsidiarity v legislatívnych aktoch EÚ, možnosť podania žaloby v prípade porušenia tohto princípu aj možnosť prijatia stanoviska vo forme záväzného mandátu pre predsedu vlády pri návrhu na použitie prechodovej klauzuly.

ad pa