NRSR: ČAPLOVIČ:Vláda robí všetko pre to, aby SR neprišla o financie z eurofondov

Bratislava 4. februára (TASR) – Vláda robí všetko pre to, aby zabezpečila systematický priebeh čerpania eurofondov pre Slovensko a jeho občanov a aby Európska komisia (EK) nepozastavila platby z prostriedkov EÚ. Vyhlásil to dnes v rámci pravidelnej Hodiny otázok v parlamente podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Odpovedal tak na otázku poslanca Národnej rady SR Martina Fronca (KDH), ktorý chcel vedieť, čo urobí Slovensko, aby neprišlo o pridelené finančné prostriedky z EÚ. Európska komisia totiž podľa Fronca pohrozila, že vzhľadom na nedodržiavanie pravidiel skráti Slovensku pridelené financie.

"Už 11. februára sa stretnem s generálnym riaditeľom DG Regio, pánom Dirkom Ahnerom a oboznámim ho podrobne o uskutočnených konkrétnych krokoch. V danej veci budem, po 9. februári, informovať nového komisára pre regionálnu politiku, pána Johannesa Hahna, ktorému som už poslal informatívny list pred dvoma týždňami na terajšie pracovisko ministra pre vysoké školy a vedu Rakúskej republiky," uviedol na margo plánovaných krokov vlády na vyriešenie problému.

"Požiadal som ministrov životného prostredia, dopravy, pôšt a telekomunikácií a hospodárstva a výstavby a regionálneho rozvoja o urýchlené prijatie opatrení v rámci ich rezortov tak, aby bol čo najskôr dosiahnutý súlad s príslušnými predpismi EÚ, s ktorými je Slovensko v nesúlade. Na vedomie som poslal listy aj ministrom financií, zdravotníctva a školstva, keďže sa spolupodieľajú na čerpaní štrukturálnych fondov EÚ," doplnil Čaplovič na margo toho, čo urobil bezprostredne po tom, čo dostal list, v ktorom EK okrem iného uvádza, že ak nedôjde k urýchlenej náprave v uplatňovaní smerníc EÚ v oblasti životného prostredia, pozastaví platby z prostriedkov EÚ.

"Táto problematika bola predmetom aj koordinačnej porady členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov (25.1.), z ktorej záverov vyplynuli pre jednotlivé rezorty úlohy zamerané na okamžité odstránenie nesúladu nášho práva s príslušnými predpismi EÚ," doplnil s tým, že v rámci riešenia tejto otázky sa bude musieť novelizovať strešný zákon o ochrane prírody a krajiny.

"Súčasťou novely tohto zákona bude aj novela zákona o priemyselných parkoch, banského zákona, energetického zákona, stavebného zákona," konkretizoval vicepremiér. Ako ďalej uviedol piatkové mimoriadne zasadnutie vlády (5.2.) sa bude návrhom zákona zaoberať a ten by mal ísť vzápätí v skrátenom konaní na rokovanie parlamentu.

Čaplovič zároveň Froncovi pripomenul, že podpredseda vlády má v tomto smere len koordinačnú úlohu v rámci zodpovednosti za európsku politiku. "Nie je priamo zodpovedný za súlad právnych predpisov, ktoré sú v gescii jednotlivých ministerstiev," vysvetlil s tým, že hlavné úsilie na odstránenie nesúladu spočívalo v dennom monitorovaní postupu prác v jednotlivých rezortoch.

"A môžem vás ubezpečiť, že keby za vašej vlády v tejto funkcii nezlyhal môj predchodca Pál Csáky, ktorý mal pôvodne v portfóliu aj Centrálny koordinačný orgán (CKO), dnes by bola situácia iná. Z tohto dôvodu, že on nevedel zvládnuť tieto procesy na úrovni CKO pri ÚV SR, sa tohto orgánu vzdal a presunul ho na svojho straníckeho kolegu v SMK, Gyurovského, vtedajšieho ministra výstavby a regionálneho rozvoja a bolo to posvätené aj vtedajším predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom a ostatnými členmi vlády. A táto rozdvojenosť pretrváva dodnes," odkázal exministrovi školstva Čaplovič.

Dodal, že napriek tomu všetkému podnikol potrebné kroky pri riešení tohto problému tak, aby do 15. februára bola EK informovaná o aktivitách vlády. "A môžem povedať, že aj premiér na rokovaní vlády presadzoval, aby sme požiadavky v stanovenom termíne splnili," doplnil.

vik ed