NRSR: SR pristupovala k úlohám v EÚ zodpovedne, bola konštruktívny partner

Bratislava 29. mája (TASR) – Uplynulý rok možno z pohľadu členstva SR v EÚ označiť ako rok opatrení smerujúcich k stabilizácii eurozóny. SR na európskej úrovni jasne prezentovala svoje pozície a aktívne sa podieľala na tvorbe a prijímaní opatrení zameraných na obnovenie dôvery v euro. Vyplýva to zo správy ministerstva zahraničných vecí o členstve Slovenska v EÚ za minulý rok, ktorú dnes odobrili poslanci NR SR.

"SR pristupovala k jednotlivým výzvam a úlohám zodpovedne, vystupovala ako konštruktívny aktér a zároveň aktívne obhajovala svoje národné záujmy. Členstvo SR v eurozóne sa ukázalo ako kľúčové – SR je v najužšom integračnom jadre EÚ," tvrdí rezort zahraničných vecí. Základnými vzájomne previazanými princípmi, na ktorých vytvárala SR svoje postoje, boli podľa ministerstva zodpovednosť a solidarita.

SR v septembri 2012 ratifikovala Zmluvu o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu a NR SR v decembri schválila pristúpenie ku Zmluve o stabilite, koordinácii a riadení v hospodárskej a menovej únii (tzv. fiškálnej zmluve). "Slovenská republika sa aj v roku 2012 podieľala na aktívnom napĺňaní stratégie Európa 2020 ako hlavného nástroja koordinácie hospodárskych politík a politík zamestnanosti a Paktu stability a rastu ako základného rámca pravidiel pre koordináciu národných fiškálnych politík v rámci hospodárskej a menovej únie," píše sa v správe.

Okrem krátkodobejších opatrení, ktoré prispievali k stabilizácii hospodárstiev členských krajín EÚ, sa začala podľa rezortu aj ambiciózna diskusia o posilnení hospodárskej a menovej únie a prehĺbení jej štyroch pilierov – finančného (banková únia), fiškálneho, hospodárskeho a politického. "Vzhľadom na náročnosť procesu a aktuálne výzvy sa pozornosť prioritne venovala bankovej únii, kde sa za plnohodnotnej účasti SR podarilo sfinalizovať legislatívu týkajúcu sa jednej z jej ústredných súčastí – jednotného mechanizmu bankového dohľadu," tvrdí minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

Za ďalšiu kľúčovú tému v roku 2012 označil rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 až 2020. "SR pri rokovaniach presadzovala ako svoje hlavné priority pokračovanie silnej politiky súdržnosti a zabezpečenie dostatočných prostriedkov na ďalší rozvoj regiónov Slovenska, čo najrýchlejšie znižovanie rozdielov v úrovniach priamych platieb medzi členskými štátmi EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a pokračovanie primeranej finančnej pomoci EÚ na odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice," uviedol.

Lajčák, doplnil, že významné kroky sa podarilo realizovať aj pri posilňovaní energetickej bezpečnosti, vnútorného trhu, zlepšovaní dopravnej infraštruktúry, ochrane životného prostredia a ochrane záujmov občanov SR. "Slovenská republika ako prvá členská krajina EÚ ukončila národnú ratifikačnú procedúru prístupovej zmluvy Chorvátska k Európskej únii. Konkrétnymi aktivitami taktiež prispievala k odovzdávaniu integračných a transformačných skúseností krajinám Západného Balkánu, ako aj vybraným prioritným partnerským krajinám v bilaterálnej dimenzii Východného partnerstva," dodal.

Poslanci zároveň odobrili aj správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za minulý rok, správu o stave vysielania v SR, ako aj správu o stave ochrany osobných údajov.

map vs