Nudný západný Balkán

Pozadie

Konštatovanie „taký je Balkán“ nemôže byť podľa eurokomisára pre rozšírenie používané ako všetko vysvetľujúca a ospravedlňujúca fráza. „Strávil som na Balkáne dosť času na to, aby som spoznal všetky etnické či iné rozpory a nepodceňujem ich, no odmietam sa im podriadiť“, povedal Rehn pri prezentovaní oznámenia Komisie „Západný balkán: Posilňovanie európskej perspektívy“ vo výbore pre zahraničné veci Európskeho parlamentu.

Otázky

Poslancom oznámil že plánuje do konca apríla pripraviť pre všetky krajiny regiónu „cestovné mapy“ pre dojednanie bezvízového styku. „Posun v každej oblasti však závisí od ľudskej činnosti“.

Podľa experta z nemeckého think-tanku Stiftung Wissenschaft und Politik Kai Olafa Langa, by sa EÚ pred ďalším rozšírením mala sústrediť najprv na vnútornú koherenciu. Lisabonská zmluva EÚ na nasledujúce rozšírenie nepripravuje, je to skôr opozdená odpoveď na rozšírenie z rokov 2004 a 2007, myslí si Lang.

„Únava z rozširovania je zlý argument pre spomalenie prístupového procesu, hovorí Andres Kasekamp z estónskeho Inštitútu pre zahraničnú politiku. „Lídri sa skrývajú za verejnú mienku, ktorú sami pomáhali vytvárať“, odznelo na rokovaní výboru EP.

Pozície

Elmar Brok (EPP-ED), šéf najväčšej frakcie v EP, ktorý je autorom správy EP k stratégii rozširovania Komisie z roku 2007 hovorí, že EÚ si musí byť vedomá svojich limitov, ak má zostať efektívnou inštitúciou.

Podľa jeho kolegu z Estónska, Tunne Kelama (EPP-ED), je jeho správa znamením, že EÚ dospela „do krízy stredného veku: je trochu stará, trochu unavená a čím ďalej tým opatrnejšia“.

Poslankyňa Doris Pack (EPP-ED), ktorá sa dlhodobo venuje západnému Balkánu, súhlasí s tónom správy E. Broka a hovorí, že aby bolo rozšírenie úspešné EÚ musí byť schopná fungovať a mať susedskú politiku, ktorá je hodná svojho mena.

Gisela Kallenbach z frakcie zelených pripomína, že úspešnosť posledného rozširovania je veľmi odlišne vnímaná v starých a nových členských krajinách. „Musíme tiež komunikovať politické a ekonomické náklady spojené s nerozširovaním EÚ“, myslí si Kallenbach.

„Európa končí tam, kde sa občania EÚ rozhodnú, že končí, toto nie je topografická otázka“, reagoval fínsky poslanec Vural Öger zo skupiny socialistov na otázky ohľadne definovania vonkajších hraníc EÚ.

„Hovoriť o absorbčnej kapacite EÚ je ako coffee- break v filozofii rozširovania“, konštatuje liberálny člen výboru pre zahraničné veci EP Bronislaw Geremek (ALDE).