O ťažbe nekonvenčných fosílnych palív v EÚ môžu rozhodovať aj občania

Brusel 20. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že začala verejné konzultácie o budúcom vývoji nekonvenčných fosílnych palív, ako je napríklad bridlicový plyn v Európe. Všetci zainteresovaní jednotlivci, organizácie a orgány verejnej správy sú vítaní, aby sa podelili o svoje názory na možné príležitosti a výzvy, ktoré môžu vzniknúť z rozvoja týchto projektov, a na najlepšie spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré sa doteraz zistili.

Konzultácie sú otvorené do 20. marca 2013 a sú dostupné vo všetkých 23 jazykoch EÚ.

V minulosti sa prieskum a ťažba zemného plynu a ropy v Európe zameriavala hlavne na konvenčné zdroje. Zatiaľ čo sa možnosti tohto typu domácej ťažby stávajú stále obmedzenejšími, technické pokroky v súčasnosti otvárajú nové možnosti pre ťažbu nekonvenčných zdrojov fosílnych palív, ako je napríklad bridlicový plyn, zemný plyn uzatvorený v nízkopriepustných horninách a metán z uhoľného sloja z geologických formácií, ktoré boli v minulosti na prieskum príliš komplexné alebo príliš drahé.

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa akýkoľvek ďalší rozvoj nekonvenčných fosílnych palív vykonával so zavedenou ochranou zdravia, klímy a životného prostredia s čo najvyššou právnou zrozumiteľnosťou a predvídateľnosťou pre občanov a prevádzkovateľov.

To pomôže zabezpečiť, aby sa možné hospodárske a energetické bezpečnostné prínosy takéhoto vývoja mohli dosiahnuť bezpečným spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí ani životné prostredie.

Internetové konzultácie sú súčasťou širšieho procesu navrhnutého s cieľom zapojiť občiansku spoločnosť do prebiehajúcich prác komisie. Formálny konzultačný proces zahŕňa pravidelné stretnutia s členskými štátmi a ostatnými zainteresovanými stranami, ako aj plán na verejné konzultačné stretnutie počas prvej polovice roku 2013. Výsledky týchto verejných konzultácií sa zapracujú do tohto širšieho procesu.

Do konzultácií sa možno zapojiť na webovej stránke: http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh