Občania EÚ oceňujú znalosť cudzích jazykov, ale učiť sa im veľmi nechce

Brusel 21. júna (TASR) – Takmer deväť z desiatich obyvateľov EÚ je presvedčených, že schopnosť hovoriť cudzím jazykom je veľmi užitočná a 98 percent tvrdí, že ovládanie cudzích jazykov je pre budúcnosť ich detí prínosom. Uvádza sa to v prvej správe Eurobarometra zameranej na viacjazyčnosť a učenie sa cudzích jazykov.

Z prvého európskeho prieskumu jazykových kompetencií, ktorý vznikol na podnet Európskej komisie, vyplýva, že pokiaľ ide o používanie cudzích jazykov v praxi, je veľký rozdiel medzi snahou a skutočnosťou. Testy u žiakov v dospievajúcom veku v 14 európskych krajinách ukázali, že len 42 percent žiakov dobre ovláda prvý cudzí jazyk a iba 25 percent ovláda druhý cudzí jazyk. Značný počet žiakov, 14 percent v prípade prvého cudzieho jazyka a 20 percent v prípade druhého, nedosahuje ani úroveň „začiatočník.“

Slovenská republika do tohto prieskumu nebola zaradená.

"Prieskum Eurobarometra ukazuje, že viacjazyčnosť a učenie sa jazykov považujú ľudia za dôležité a z toho by sme mali mať radosť. Musíme ale urobiť viac pre to, aby sa zlepšila výučba a učenie sa jazykov. Schopnosť rozprávať cudzím jazykom rozširuje obzory a otvára dvere; zvyšuje zamestnanosť a v prípade podnikania môže priniesť viac príležitostí na jednotnom trhu,“ povedala v tejto súvislosti eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrulla Vasiliová.

Prieskum ukázal, že viac ako polovica Európanov (53 percent) používa cudzie jazyky v práci a 45 percent z nich si myslí, že vďaka svojim znalostiam cudzích jazykov získali vo svojej krajine lepšie zamestnanie.

Napriek tomu počet Európanov, ktorí tvrdia, že dokážu komunikovať v cudzom jazyku, mierne klesol, z 56 percent na 54 percent. Čiastočne je to spôsobené tým, že ruština a nemčina už nie sú v krajinách strednej a východnej Európy povinnými predmetmi v školských osnovách.

Jedna z najvýraznejších zmien od roku 2005 je zmena, ktorú priniesol internet, ktorý prinútil ľudí rozšíriť si zručnosti „pasívneho“ čítania a počúvania v cudzom jazyku. Počet Európanov, ktorí pravidelne používajú cudzie jazyky na internete napríklad prostredníctvom sociálnych médií, sa zvýšil o desať percentuálnych bodov, z 26 percent na 36 percent.

Európska komisia chce posilniť podporu pre jazykové vzdelávanie prostredníctvom nového programu „Erasmus pre všetkých.“

Prieskum vykonali v 14 krajinách EÚ a kandidátskych krajinách – Belgicku, Bulharsku, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Anglicku v rámci Spojeného kráľovstva.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh