OBCHID: Maloobchodné tržby v eurozóne vo februári klesli, v EÚ stagnovali

Luxemburg 8. apríla (TASR) – Maloobchodné tržby v eurozóne po čistení od sezónnych vplyvov vo februári v porovnaní s januárom klesli o 0,2 % a v celej Európskej únii (EÚ) stagnovali. Vyplýva to z rýchleho dohadu, ktorý dnes na svojej internetovej stránke zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

V januári pritom maloobchodný predaj v regióne, ktorý platí eurom, medzimesačne vzrástol o 0,9 % a v EÚ o 0,7 %.

V medziročnom porovnaní sa februárový maloobchodný predaj v eurozóne zvýšil o 3 %, v celej únii stúpol o 3,6 %.

Hlavným dôvodom februárového medzimesačného poklesu maloobchodných tržieb v eurozóne bolo zníženie predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 0,8 % a pokles predaja palív o 0,4 %, zatiaľ čo tržby z predaja nepotravinárskych produktov vzrástli o 0,1 %. V celej EÚ klesol predaj potravín, nápojov a tabakových výrobkov vo februári medzimesačne o 0,5 %, ale predaj nepotravinárskych výrobkov a palív a stúpol zhodne o 0,3 %.

Spomedzi členských štátov únie, ktoré Eurostatu dodali údaje za február, maloobchodné tržby v medzimesačnom porovnaní najviac vzrástli v Lotyšsku (1,2 %), na Malte a v Slovinsku (zhodne o 1,1 %) a v Litve (1 %). Naopak, najstrmší medzimesačný pokles tržieb nahlásili Rumunsko (-1,4 %), Portugalsko (-1,2 %) a Španielsko (-0,7 %). Na Slovensku sa maloobchodný predaj vo februári medzimesačne zvýšil o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní sa tržby z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov zvýšili o 1 % v eurozóne a o 1,5 % v celej únii. Nepotravinový sektor zaznamenal v eurozóne medziročný nárast predaja o 4,3 %, pričom predaj palív sa zvýšil 4,2 %. V celej EÚ stúpol predaj nepotravinárskych produktov medziročne o 4,9 % a tržby za palivá vzrástli o 5,5 %.

Štatistiky ukázali, že februárové tržby medziročne vzrástli najstrmšie v Luxembursku (10,2 %), Lotyšsku (9 %) a Poľsku (8,3%) a klesli len na Slovensku (-0,3%).

12 bal zll