Miliardy pre EÚ vďaka dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou

Brusel 30. júna (TASR) – Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou, ktorá je prvou obchodnou dohodou medzi EÚ a ázijskou krajinou vôbec, nadobudne predbežnú platnosť v piatok (1. júla).

"Žiadna naša predchádzajúca obchodná dohoda si nekládla tak vysoké ciele, ako táto dohoda, ktorá by sa mala stať prelomom v našich obchodných vzťahoch s Áziou," uviedol dnes európsky komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht.

Dohoda prináša liberalizáciu colných sadzieb, ktorá je nebývalo rozsiahla a rýchla. Znamená pokrok v odstraňovaní významných necolných prekážok vo všetkých odvetviach vrátane automobilového priemyslu, farmaceutického priemyslu a odvetvia spotrebnej elektroniky. V priebehu 5 rokov od nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode Južná Kórea a EÚ odstránia clá týkajúce sa 98,7 % hodnoty obchodu. Do konca prechodných období sa zrušia dovozné clá v prípade všetkých priemyselných výrobkov a väčšiny potravinárskych výrobkov, okrem niekoľkých výnimiek, ako je napríklad ryža.

"Dovozné clá znížime tak radikálne, že iba v prvom roku európski vývozcovia ušetria na clách 850 miliónov eur. Toto číslo by sa malo po odstránení všetkých ciel zdvojnásobiť," uviedol komisár De Gucht.

Podľa odhadov sa dvojstranný obchod medzi EÚ a Južnou Kóreou v nasledujúcich 20 rokoch viac ako zdvojnásobí v porovnaní s tým, ako by sa vyvíjal bez takejto dohody. Podľa predpokladov by sa vývoz krajín EÚ vďaka dohode o voľnom obchode hodnotu zvýšil o 19 miliárd eur. Obchod s tovarom medzi EÚ a Kóreou mal v roku 2010 hodnotu okolo 66 miliárd eur. V súčasnosti EÚ vykazuje deficit v obchode s tovarom s Južnou Kóreou, hoci trendy naznačujú, že kórejský trh ponúka výrazný rastový potenciál.

Dohodou o voľnom obchode s Južnou Kóreou sa získa nový prístup na trh so službami a investíciami a dosiahne sa značný pokrok v oblasti duševného vlastníctva, verejného obstarávania, politiky hospodárskej súťaže a obchodu a udržateľného rozvoja.

Dohoda predbežne nadobudne platnosť 1. júla 2011. Bezodkladne sa bude uplatňovať, keď ju všetky členské štáty únie ratifikujú v súlade so svojimi vlastnými právnymi predpismi a postupmi.

(spravodajca TASR Jaromnír Novak) pop