Obchodný prebytok eurozóny v novembri 2012 vzrástol na 13,7 miliardy eur

Brusel 15. januára (TASR) – Obchodný prebytok eurozóny v novembri 2012 prudko vzrástol na 13,7 miliardy eur zo 4,9 miliardy eur v rovnakom mesiaci roka 2011. A zvýšil sa aj v porovnaní s októbrom 2012, keď krajiny, ktoré platia eurom, vykázali kladné saldo obchodnej bilancie vo výške 9,3 miliardy eur. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Vývoz z eurozóny po očistení od sezónnych vplyvov v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol o 0,8 % a dovoz klesol o 1,5 %.

Obchodná bilancia celej 27-člennej Európskej únie (EÚ) sa v novembri skončila deficitom 1,7 miliardy eur, ktorý však bol podstatne nižší ako schodok 9,3 miliardy eur v novembri 2011 či októbrový schodok 9,8 miliardy eur. Export z únie v sledovanom období vzrástol medzimesačne o 1,1 %, zatiaľ čo import sa znížil o 3 %.

Export z EÚ do krajín, ktoré sú jej najväčšími obchodnými partnermi, za prvých 11 mesiacov minulého roka stúpol, s výnimkou Indie a Švajčiarska. Najviac sa pritom v období január – november 2012 zvýšil vývoz do Kórejskej republiky (18 %), Ruska (16 %), Japonska (15 %), USA (14 %) a Brazílie (13 %).

Čo sa týka dovozu, najvýraznejšie vzrástol import zo Švajčiarska (15 %), Nórska a USA ( zhodne o 9 %), naopak, najstrmšie klesol dovoz z Indie (-8 %) a Japonska (-6 %).

Spomedzi členských krajín EÚ najväčší obchodný prebytok vykázalo za prvých 11 mesiacov minulého roka Nemecko (157,7 miliardy eur) nasledované Holandskom (41 miliardy eur) a Írskom (35,6 miliardy eur). Najhlbší deficit mali Británia (-139,8 miliardy eur), Francúzsko (-69,1 miliardy eur), Španielsko (-29,3 miliardy eur) a Grécko (-13,2 miliardy eur). Slovensko dosiahlo v sledovanom období prebytok 2,3 miliardy eur.

12 bal gl