OBCHOD: Prebytok obchodnej bilancie eurozóny dosiahol v júni 16,8 miliardy eur

Luxemburg 18. augusta (TASR) – Zahraničná obchodná bilancia eurozóny skončila v júni s prebytkom 16,8 miliardy eur, uviedol vo svojom prvom odhade európsky štatistický úrad Eurostat.

V júni 2013 aktívne saldo zahraničného obchodu menovej únie dosiahlo 15,7 miliardy eur a 15,4 miliardy eur v máji 2014. Export v júni na sezónne upravenej báze medzimesačne klesol o 0,5 % a import sa zvýšil o 0,5 %.

Obchodný prebytok celej Európskej únie (EÚ) v júni klesol na 2,9 miliardy eur z 8,6 miliardy eur v rovnakom období vlani. V máji 2014 dosiahol 0,5 miliardy eur. Vývoz v júni medzimesačne klesol o 0,3 % a dovoz o 0,1 %.

EÚ zaznamenala od januára do konca mája 2014 v obchode s energiami deficit 145,4 miliardy eur oproti 156,6 miliardy eur v rovnakom období 2013. Prebytok obchodu so strojmi a vozidlami klesol na 101,6 miliardy eur zo 111,1 miliardy eur.

Prebytok bilancie obchodu EÚ s USA sa v období od januára do konca mája zvýšil na 41,8 miliardy eur z 37,8 miliardy eur v rovnakom období pred rokom. Deficit obchodu s Čínou klesol na 50,9 miliardy eur z 53 miliárd eur, z obchodu s Ruskom na 38,6 miliardy eur z 39,6 miliardy eur.

Spomedzi krajín EÚ najvyšší obchodný prebytok zaznamenalo za prvých 5 mesiacov Nemecko (+84 miliárd eur), za ktorým nasledujú Holandsko (+25,2 miliardy eur), Írsko a Taliansko (po +14,1 miliardy eur). Najväčší deficit zaznamenala Británia (-48,1 miliardy eur). Za ňou nasledujú Francúzsko (-30,4 miliardy eur), Španielsko (-10,1 miliardy eur) a Grécko (-8,8 miliardy eur).

12 lom pop