Spotrebiteľ pri vrátení tovaru nemá znášať náklady na jeho zaslanie

Brusel/Luxemburg 15. apríla (TASR) – Spotrebiteľovi nemožno prikázať, aby znášal náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ sa ho rozhodne v súlade s jeho právom vrátiť krátko po jeho kúpe, rozhodol dnes Súdny dvor európskych spoločenstiev na základe prípadu Heinrich Heine GmbH vs. Verbrauchszentrale Nordrhein Westfalen eV.

Spotrebiteľ má v EÚ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v lehote do siedmich pracovných dní bez udania dôvodu, ide napríklad o nákupy prostredníctvom internetových obchodov. ESD v rozsudku konštatuje, že Smernica EÚ o ochrane spotrebiteľa zabraňuje dodávateľovi, aby v takomto prípade uložil povinnosť spotrebiteľovi hradiť náklady na zaslanie tovaru späť.

Súdny dvor argumentuje tým, že povinnosťou spotrebiteľa platiť za zásielku by bolo jeho odradenie od využitia svojho práva – teda možnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nie je s tovarom spokojný.

Spor Združenia spotrebiteľov v spolkovom štáte Severné Porýnie-Vesfálsko a firmy špecializujúcej sa na zásielkový obchod rieši Spolkový súd Nemecka v poslednom stupni a požiadal Európsky súdny dvor o výklad komunitárneho práva v tejto veci. Nemecký súd teraz musí prijať verdikt v súlade s interpretáciou komunitárneho práva z ESD.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll