Obchodná bilancia eurozóny aj EÚ sa v máji 2013 skončila s prebytkom

Brusel 16. júla (TASR) – Zahranično-obchodná bilancia 17 krajín eurozóny sa v máji 2013 skončila s prebytkom 15,2 miliardy eur, ktorý je vyšší ako kladné saldo 6,6 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

Z rýchleho odhadu Eurostatu vyplýva, že vývoz z eurozóny sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a po očistení od sezónnych vplyvov znížil o 2,3 % a dovoz klesol o 2,2 %.

Celá Európska únia (EÚ) zaznamenala v máji obchodný prebytok vo výške 15,8 miliardy eur, čo je lepší výsledok ako deficit 4,9 miliardy eur v rovnakom mesiaci 2012. Export z únie pritom v sledovanom období klesol medzimesačne o 1,5 % a import o 2,1 %.

Podľa Eurostatu dovoz do EÚ z väčšiny krajín, ktoré sú jej hlavnými obchodnými partnermi, sa za prvé štyri mesiace roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil, s výnimkou Turecka, kde vzrástol o 5 %, a Indie (o 3 %). Najviac pritom v období január – apríl 2013 klesol dovoz z Nórska (-16 %), Japonska (-14 %) a Brazílie (-11 %).

Export z EÚ na kľúčové trhy za štyri mesiace do konca apríla vzrástol, s výnimkou Indie (pokles o 5 %) a Číny (stagnácia). Najväčší medziročný nárast zaznamenal export z EÚ do Švajčiarska, a to o 25 %.

Prebytok obchodnej výmeny EÚ za prvé štyri mesiace 2013 sa zvýšil medziročne v prípade USA na 30,5 miliardy eur (z 24,1 miliardy eur), Švajčiarska (na 27 miliárd eur zo 14,5 miliardy eur) a Turecka (na 9,1 miliardy eur zo 7,9 miliardy eur). Znížil sa aj schodok zahraničného obchodu únie s Čínou (na 41,8 miliardy eur zo 44,8 miliardy eur), Ruskom (na 32,9 miliardy eur z 35,5 miliardy eur), Nórskom (13,7 miliardy eur z 20,7 miliardy eur) a Japonskom (na 1,3 miliardy eur zo 4,5 miliardy eur).

Spomedzi členských krajín EÚ najväčší obchodný prebytok malo v období január – apríl Nemecko (19,2 miliardy eur) a najhlbší deficit vykázala Británia (29,21 miliardy eur). Slovensko dosiahlo v sledovanom období prebytok 1,5 miliardy eur.

12 bal gl