Obete povodní môžu kúpiť plynový spotrebič so zľavou

Nedávna vlna záplav na Slovensku, spôsobila mnohým zákazníkom zatopenie a následné poškodenie plynových spotrebičov, najmä plynových kotlov. Spotrebiče, ktoré sa nachádzali v pivničných alebo prízemných priestoroch, sa v dôsledku kontaktu s vodou stali nefunkčnými a vyžadujú si opravu alebo, dokonca úplnú výmenu.

„Povodňami zasiahnutí zákazníci sa snažia riešiť to najnutnejšie. Tým je aj obnovenie prípravy teplej vody, k čomu je nevyhnutný funkčný kotol. Vieme, že v takejto situácii je náročné zisťovať kontakty na dodávateľov plynových spotrebičov, keďže naši zákazníci používajú plynové kotly viacerých značiek. Preto sme sa v SPP rozhodli pomôcť tým, že všetky potrebné informácie a kontakty na jednotlivých dodávateľov sme sústredili na jednotné číslo našej Zákazníckej linky a Biznis linky,“ zdôraznila Jiřina Repaská, riaditeľka sekcie marketingu SPP.

Na Zákazníckej linke SPP a Biznis linke SPP získa záujemca kontakty na konkrétneho zástupcu značky svojho plynového spotrebiča a základné informácie o tom, aké zvýhodnenie daný dodávateľ v prípade záujmu o servis alebo o kúpu nového spotrebiča, ponúka. Zákaznícka linka SPP a Biznis linka SPP poskytne aj kontakty na servisné spoločnosti zabezpečujúce kontroly spotrebičov v danom regióne. Ponuky konkrétnych spoločností sa líšia. Na využitie týchto zliav je spravidla potrebné, aby žiadateľ predložil potvrdenie od obecného úradu, že došlo k poškodeniu majetku v dôsledku povodní, prípadne fotodokumentáciu aktuálneho stavu.

Do akcie sa zapojili títo Alianční partneri SPP: Vaillant Group Slovakia (značky spotrebičov Protherm a Vaillant), Procom (značka Geminox), Quadroflex (značky Ariston a Quadriga), Thermona Slovakia (značka Therm), Junkers, KKH (značka WOLF).

Na internetovej stránke SPP okrem uvedených informácií zákazníci nájdu užitočné rady Aliančných partnerov SPP, ako sa postarať o zaplavené plynové spotrebiče a tiež čo robiť na miestach, kde existuje riziko záplav. SPP v spolupráci s Aliančnými partnermi SPP a ich servisnými spoločnosťami zabezpečuje pre vlastníkov plynových spotrebičov Preventívne prehliadky plynových spotrebičov. Kontakty sú k dispozícii na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 a Biznis linke SPP 0850 111 565, na www.spp.sk a na Zákazníckych centrách SPP.