Od nedele majú obete domáceho násilia zaručenú ochranu v každom štáte EÚ

Brusel 9. januára (TASR) – Od nedele 11. januára budú mať obete násilia, najmä obete domáceho násilia alebo obťažovania, zaručenú lepšiu ochranu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Uviedla dnes eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Nové pravidlá znamenajú, že súdne zákazy, ochranné príkazy a obmedzujúce príkazy vydané v jednom členskom štáte možno teraz rýchlo a ľahko uznať v celej EÚ prostredníctvom jednoduchého osvedčenia.

„Práva obetí násilia sa teraz budú garantovať aj mimo ich vlastného štátu, a to bez ohľadu na to, kde v Európe sa nachádzajú,“ spresnila Jourová. Podľa jej slov odhady naznačujú, že „v EÚ približne jedna z piatich žien čelí v určitej fáze svojho života násiliu a nanešťastie toto fyzické násilie najčastejšie pácha niekto, kto je tejto osobe blízky, najčastejšie jej partner.“

Občan, ktorý trpel domácim zneužívaním, sa teraz bude môcť pri cestovaní mimo svojej domovskej krajiny cítiť bezpečne – vďaka jednoduchému presunu príkazu, ktorý ho chráni pred páchateľom.

Doteraz museli obete podstúpiť zložité postupy, aby túto ochranu uznali aj iné členské štáty EÚ – a v každej krajine museli na účel získania osvedčenia podstúpiť iný postup. Tieto ochranné príkazy sa stanú ľahko uznateľnými v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, čo znamená, že občan, ktorý bol obeťou násilia, môže cestovať bez toho, aby musel podstúpiť zaťažujúce postupy.

Nový mechanizmus pozostáva z dvoch osobitných nástrojov: z nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach a zo smernice o európskom ochrannom príkaze. Mechanizmus zohľadňuje rozdiely medzi vnútroštátnymi ochrannými opatreniami, ktoré môžu mať občiansky, trestný alebo administratívny charakter. Tieto pravidlá spoločne zaistia voľný obeh najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl