Odbory a biznis sa v hodnotení Trojky rozchádzajú

Veronica Nilsson , ETUC, Zdroj: Európsky parlament

Parlamentný híring k pôsobeniu Trojky v programových krajinách včera pokračoval diskusiou so zástupcami odborov a biznisu. Na spoločnej schôdzi sa na ňom zišli výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a výbor pre sociálne veci a zamestnanosť. 

Europoslanci so zástupcami sociálnych partnerov na európskej úrovni diskutovali o spôsobe, akým sa za uplynulé roky „zachraňovali" krajiny eurozóny.

Trojke v priebehu diskusie vyčítali ignorovanie významu sociálneho dialógu pre zdravie ekonomiky, čo je v Európe dlho zabehnutá prax.

Veronica Nilsson z Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) tvrdí, že odporúčania Trojky mali často príliš ďalekosiahle dôsledky, pričom tieto často porušovali dohody, ktoré v danej krajine existovali na úrovni tripartity.

Toto podľa nej v kombinácii s netransparentnosťou a prílišným zameraním na vnútornú devalváciu cez znižovanie ceny práce viedlo k tomu, že Trojka nielen že nedosiahla svoje ciele, ale prispela k zvýšeniu zadĺženia krajín.

James Watson z Business Europe, zastrešujúcej organizácie súkromného sektoru na európskej úrovni (zo Slovenska je jej členom Republiková únia zamestnávateľov) pripúšťa, že konsolidačné programy predstavovali „veľkú výzvu“ a vysoká miera nezamestnanosti zostáva veľkým problémom. Rovnako, že tí najslabší nesú nespravodlivý podiel bremena potrebných reforiem.

Pripomína, že v čase vrcholiacich problémov bola Trojka pre krajiny jediný zdroj financovania a bez jej zásahu by boli dôsledky omnoho horšie.

Do budúcnosti bude podľa Watsona kľúčové zabezpečiť úverový tok pre súkromný sektor, čo mu umožní prispieť k znižovaniu nezamestnanosti.

Podľa Veronicy Nilssonovej je potrebné revidovať Memorandá o porozumení pre programové krajiny tak, aby sa zmiernili tvrdé dopady a garantovali základné ľudské práva.

Členovia oboch výborov Európskeho parlamentu budú dnes hovoriť s riaditeľom Medzinárodného menového fondu pre Európu. V stredu niekoľko europoslancov cestuje na návštevu Atén. Na základe výsledkov uplynulých diskusií s predstaviteľmi Európskej komisie, Európskej centrálnej banky a výjazdov budú europoslanci v apríli hlasovať o správe s odporúčaniami pre budúce pôsobenie Trojky. 

Spravodajca výboru pre sociálne veci, europoslanec Alejandro Cercas spustil v decembri možnosť pre verejnosť prispieť k zneniu jeho správy o dopadoch pôsobenia Trojky na život ľudí v programových krajinách. Do diskusie sa je možné zapojiť prostredníctvom sociálnej siete Linkedin.