O Kosove stále nerozhodnuté

 

Krátka správa

Európski fajčiari môžu mať problém pri zamestnávaní sa. Podľa minulotýždňového vyjadrenia Európskej komisie sa na konzumentov tabakových výrobkov nevzťahujú antidiskriminačné predpisy a zamestnávateľ môže bez postihu uprednostniť nefajčiara pred fajčiarom. Diskusiu vyvolala istá írska firma, ktorá vo svojej pracovnej ponuke priamo povedala, že fajčiarov zamestnať nechce.

Dánsko zjednodušilo doteraz platné pravidlá na zamestnávanie občanov nových členských krajín EÚ. Firmy prevažne z oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva dostali hromadné povolenia na zamestnávanie občanov nových členských štátov EÚ.

Nemecký vedec Stephane Weber zistil, že dym z horiaceho kadila v katolíckych kostoloch niekoľkonásobne prekračuje bezpečnostné normy EÚ, ktoré stanovujú povolené množstvá dymu v ovzduší. Katolícku komunitu ubezpečil, že svoj výskum robil zo záujmu a zvedavosti a nemal v úmysle naznačiť, že návšteva kostola môže byť zdraviu škodlivá.