Oprava článku Slovensko udelilo neoprávnenú štátnu pomoc (13.12.2007)

Dňa 13.12 2007 bol na portáli EurActiv.sk uverejnený článok „Slovensko udelilo neoprávnenú štátnu pomoc“, podľa ktorého bola spoločnosti Glunz & Jensen s.r.o. poskytnutá neoprávnená daňová úľava vo výške 42 miliónov Sk.

Ďalej sa v článku uvádza: „Dánska spoločnosť Glunz&Jensen – zariadenia pre grafickú predtlač – získala od Slovenska štátnu pomoc v podobe daňovej úľavy 1,15 milióna eúr – cca 42 mil. Sk – aby otvorila svoj závod v Prešove.“

Tieto a podobné informácie, ktoré sa v článku nachádzajú na iných miestach, nie sú pravdivé. Správnou informáciou je:

Európska komisia neschválila navrhovanú (ale vopred neposkytnutú) regionálnu investičnú pomoc vo výške 42 miliónov korún, pre dánskeho investora Glunz & Jensen, o ktorú menovaná spoločnosť žiadala. Dánsky investor otvoril v Prešove pred dvoma rokmi nový závod na výrobu polygrafických prístrojov používaných na vyvolávanie plátov. Spoločnosť sama investovala približne 200 miliónov korún a žiadna regionálna investičná pomoc vo forme daňovej úľavy jej nebola poskytnutá.

Nesprávna informácie je dôsledkom nepresnej interpretácie tlačového vyhlásenia Európskej komisie uverejneného v anglickom jazyku. Týmto sa dotknutej spoločnosti za zverejnenie nepravdivých údajov ospravedlňujeme.