Európska občianska iniciatíva posilní demokratický život občanov EÚ

Bratislava 1. októbra (TASR) – Európska občianska iniciatíva posilní demokratický život občanov Európskej únie

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, dnes vyzval na dosiahnutie skorej dohody o Európskej občianskej iniciatíve. Národné parlamenty dostanú príležitosť aktívne sa zapojiť do európskych záležitostí.

"Európska občianska iniciatíva je jednou z najdôležitejších inovácií Lisabonskej zmluvy. Únii dáva úplne novú dimenziu občianskej demokracie a predstavuje významný krok vpred pre demokratický život. Zároveň poskytuje jedinečnú príležitosť priblížiť úniu bližšie k občanom a podnietiť širšiu cezhraničnú diskusiu o európskych záležitostiach. Je preto veľmi dôležité, aby tento nový nástroj bol k dispozícii občanom čím skôr," povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na rokovaní Ústavno-právneho výboru Európskeho parlamentu, za účasti predstaviteľov 27 národných parlamentov a kľúčových aktérov pre schvaľovanie legislatívneho návrhu ohľadne občianskej iniciatívy, belgického ministra Oliviera Chastela a spravodajcov v Európskom parlamente, Zity Gurmai a Alaina Lamassoura.

Podpredseda Maroš Šefčovič tiež pripomenul posilnenie úlohy národných parlamentov v rámci Lisabonskej zmluvy: "Komisia víta a podporuje aktívnu účasť národných parlamentov na diskusii o kľúčových iniciatívach a návrhoch. Budeme pokračovať v úsilí zahrnúť národné parlamenty do európskych záležitostí. Sme presvedčení, že tým spoločne prispejeme k priblíženiu Európy občanom a zlepšíme tak proces formulovania európskych politík."

lt vs