Jednotný trh EÚ je pre občanov Slovenska prínosom

Jednotný trh EÚ je pre občanov Slovenska prínosom. Vyplynulo to z bratislavskej konferencie o jednotnom trhu Európskej únie.

Bratislava 22. októbra (TASR) – V aule Ekonomickej univerzity (Dolnozemská cesta 1) sa pod záštitou ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského uskutočnila konferencia o jednotnom trhu Európskej únie. Konferenciu zorganizovalo Zastúpenie EK na Slovensku pri príležitosti 20. výročia vzniku jednotného trhu Únie. Konferencia súčasťou celoeurópskej série podujatí v rámci týždňa jednotného trhu, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Na konferencii vystúpil aj podpredseda Európskej komisie a komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Hlavnou témou konferencie je vznik a vývoj jednotného trhu, oblasti bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb, kapitálu a prínosy pre občanov. Obmedzenia v obchodovaní a voľnej hospodárskej súťaži medzi členskými štátmi sa postupne eliminovali a výsledkom je zvýšenie životnej úrovne. „Aj na Slovensku je jasne citeľný vplyv jednotného trhu na občana, čo môžem dokumentovať napríklad na telekomunikačných poplatkoch, ktoré sa znížili takmer o polovicu, ceny leteniek klesli v priemere o 40 % a klesli aj ceny elektrickej energie a plynu,“ povedal minister hospodárstva, a dodáva „nastavením jednotných pravidiel sa umožnil vstup investorov na Slovensko a rovnako slovenským vývozcom umožňuje naplno profitovať z výhod vnútorného trhu EÚ. Firmy môžu ponúkať svoje výrobky v krajinách EÚ bez prekážok a práva občanov Slovenska sú chránené rovnako ako práva občanov iných členských krajín Únie. Za dôležité považujem aj vzájomné otvorenie trhov EÚ a tretích krajín s čo najmenším množstvom administratívnych prekážok. To podporí ekonomický rast a zamestnanosť na oboch stranách. A to je potrebné na zvýšenie konkurencieschopnosti celej Európskej únie.“

Európska komisia už 3. 10. 2012 zverejnila oznámenie „Akt o jednotnom trhu II“ (Single Market Act II), ktorý sa zameriava na štyri kľúčové oblasti s vysokým potenciálom rastu – posilnenie mobility občanov a podnikateľov, integrácia jednotného trhu sieťových odvetví, digitálny jednotný trh a sociálna súdržnosť. Na posilnenie mobility je kľúčovou iniciatívou zefektívnenie fungovania databázy EURES (ponuka a dopyt práce) a riešenie otázky insolventnosti podnikov. V oblasti sieťových odvetví ide najmä o vytvorenie fungujúceho jednotného trhu s energiou, zníženie fragmentácie leteckej prepravy, liberalizáciu železničných služieb a zníženie byrokracie pri námornej preprave tovarov v rámci EÚ. V digitálnej agende budú prioritou platobné služby (na podporu online obchodovania) a zníženie nákladov na širokopásmový internet. V oblasti sociálnej súdržnosti sú opatrenia zamerané na zvýšenie dôvery spotrebiteľov cez zvýšenie bezpečnosti výrobkov a opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k bankovým účtom.

Informáciu TASR poskytol hovorca ministra hospodárstva SR Stanislav Jurikovič.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

lt jk