Slovensko má zastúpenie v úzkom poradnom tíme viceprezidentky EK…

OZNÁMENIE: Slovensko má zastúpenie v úzkom poradnom tíme viceprezidentky EK Neelie Kroes

Bratislava 15. marca (TASR) – Na pôde Európskej komisie (EK) vznikla začiatkom marca Veľká koalícia pre digitálne pracovné miesta (Grand Coalition for Digital Jobs). Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev prispieť k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí zvýšením ich schopností pracovať na novovznikajúcich pozíciách, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti. Koalícia vznikla na podnet viceprezidentky EK Neelie Kroes, ktorá je zodpovedná za digitálnu agendu.

Oblasť vzdelávania a zvyšovania digitálnych zručností považuje za jednu zo svojich kľúčových priorít aj slovenský Digitálny líder a štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini. Aj preto nominoval za členku expertnej skupiny mladých poradcov (Young Advisors Expert Group) Máriu Prekopovú, prezidentku žilinského klastra informačných a komunikačných technológií Z@ict. Keďže jeho návrh viceprezidentka Neelie Kroes akceptovala, Slovensko tak má zastúpenie v tomto významnom poradnom zbore (https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/50715vstupy).

Do roku 2015 pritom má byť podľa odhadov EK v Európe v oblasti informačných a komunikačných technológií voľných až 900.000 pracovných miest. Aj vzhľadom k tomu bolo na marcovom stretnutí expertnej skupiny mladých poradcov s viceprezidentkou Neelie Kroes v súvislosti s rozvojom digitalizácie a predpokladaným nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti nastolených viacero tém.

Išlo napríklad o prepájanie vzdelávacích programov s potrebami trhu práce, podporu start-upov, či podporu pôsobenia žien v technických odvetviach. Tiež boli diskutované praktické otázky súvisiace s podnikaním v IT oblasti a bariérami v rozvoji podnikania mladých. Aktívny prístup a riešenia v týchto oblastiach sa očakávajú nielen zo strany EK, ale aj zo strany národných vlád a významných hráčov na IT trhu.

Zladiť vzdelávanie s potrebami trhu práce je pritom nevyhnutné aj na Slovensku. „Na slovenských vysokých školách v súčasnosti študuje sociálnu prácu viac ako 16.000 študentov a len necelých 6000 informatiku. To je priamy dôkaz nesúladu medzi potrebami trhu práce a pripravenosťou mladých absolventov v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku,“ povedal slovenský Digitálny líder Peter Pellegrini.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=596

Tlačový odbor

Ministerstva financií Slovenskej republiky

mš jak