P. JAVORČÍK: Kľúčovou úlohou pre úspešné predsedníctvo v EÚ je vzdelávanie ľudí

Bratislava 22. januára (TASR) – Za kľúčovú úlohu pre bezproblémové predsedníctvo v Európskej únii považuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík vzdelávanie ľudí, ktorí sa na ňom budú podieľať. Národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy schválila vláda 9. januára.

"Výkon predsedníctva, a to, či v ňom budeme úspešní, je o ľuďoch, aby zvládli viesť jednotlivé pracovné skupiny, výbory až po ministerskú úroveň. Je to kombinácia odborných faktorov, ale aj jazykových a komunikačných zručností. Daný človek musí vedieť navrhnúť kompromisné riešenia, ktoré vyhovujú všetkým členským krajinám, čiže je to pre neho značná výzva," priblížil v rozhovore pre TASR.

Ministerstvo v súčasnosti identifikuje databázu predsedníckeho tímu, aby na základe potrieb jednotlivých ľudí mohlo nastaviť konkrétny vzdelávací program. Ako Javorčík poznamenal, ide o dlhodobý proces, ktorý chcú naštartovať na jeseň tohto roku. V prvom rade pôjde o posilnenie jazykovej úrovne v angličtine a francúzštine. V ďalších rokoch sa príprava zameria na vedenie rokovaní a negociácií. "Dúfam, že tieto investície sa nám vrátia v tom, že naozaj veľmi dobre obstojíme pri výkone predsedníctva," dodal.

Jadro predsedníckeho tímu budú tvoriť ľudia so skúsenosťami. "Ťažko sa dá do Bruselu posadiť nováčika, aby viedol pracovnú skupinu, kde sedia kolegovia z ďalších 27 krajín," upozornil. Množstvo aktivít sa bude konať tiež na Slovensku, na ich organizačné zabezpečenie sa budú na obmedzený čas prijímať ďalší ľudia. Rovnako by malo na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli pôsobiť viacero stážistov, ktorí sa budú venovať asistentským úlohám. "Keďže to je príležitosť na limitovanú dobu, chceme do neho zapojiť širší okruh ľudí, aby aj tí, ktorí o 15 až 20 rokov budú možno v pozícii ďalšieho predsedníctva, nabrali skúsenosti," ozrejmil štátny tajomník.

Ďalšou tohtoročnou výzvou je príprava finančného odhadu predsedníctva. To sa uskutoční v druhej polovici roka 2016. S prvými výdavkami sa počíta na budúci rok, ktoré okrem vzdelávania súvisia aj s personálnym posilňovaním stáleho zastúpenia. Otázkou je takisto jeho priestorové vybavenie. "Budova nevyhovuje požiadavkám spojených s predsedníctvom, takže to musíme vyriešiť s dostatočným časovým predstihom," avizoval Javorčík. Ešte sa nerozhodlo, či sa kúpi nový objekt, na ktorý by sa časť financií získala odpredajom súčasného. "Možností je viac, ale zásadným kritériom je ekonomická efektivita," konštatoval. Uvažuje sa o dočasnom prenájme väčších priestorov, alebo o kombinácii rekonštrukcie stáleho zastúpenia s prenájmom.

Dostatok priestorov je problém aj na Slovensku, preto sa tento rok musí pripraviť vyhodnotenie ich kapacít. "Budeme sa musieť rozhodnúť, do akej miery centralizovať stretnutia významnejšieho charakteru a do akej miery je možné mať nejaké stretnutia v regiónoch. Závisí to od možností, ktoré budú regióny vedieť poskytnúť," objasnil Javorčík.

Predsedníctvo realizujú skupiny troch členských štátov počas 18 mesiacov. Tie sú vytvorené na základe rotácie jednotlivých krajín s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci únie. Poradie predsedníctiev stanovila Rada EÚ v decembri 2004. Trio realizuje spoločný politický program. Každý člen skupiny predsedá v stanovenom období pol roka. Ostatní členovia vtedy pomáhajú aktuálnej predsedníckej krajine pri vykonávaní všetkých právomocí na základe spoločného programu. Slovensko sa postaví do čela EÚ spolu s Holandskom a Maltou.

er pop