P. JAVORČÍK: Slovenské predsedníctvo v EÚ chce prepojiť záujmy Slovenska a únie

Bratislava/Brusel 28. januára (TASR) – Slovensko už uvažuje o možných prioritách svojho predsedníctva v EÚ v roku 2016, pričom do úvahy prichádzajú okrem klasických európskych tém aj iniciatívy, ktoré sú Slovákom blízke. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík.

Javorčík je predsedom jednej z troch pracovných skupín Národného konventu o Európskej únii, skupiny pripravujúcej slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Zástupcovia všetkých troch pracovných skupín sa z iniciatívy Stáleho zastúpenia SR pri EÚ stretli dnes v Bruseli s niekoľkými slovenskými zamestnancami európskych inštitúcií, aby identifikovali nové nápady, podnety a spôsoby, ako pomôcť Slovensku úspešne a so cťou zhostiť sa historicky prvého predsedníctva v EÚ.

Štátny tajomník rezortu diplomacie pre TASR pripomenul, že pracovná skupina, ktorej predsedá, sa nachádza vo fáze, keď zbiera návrhy od predstaviteľov občianskej spoločnosti, odborov, mládeže, ale aj podnikateľského sektora.

"Po vyhodnotení všetkých vstupov by mal slúžiť tento balík nápadov ako náš možný príspevok k doladeniu priorít predsedníctva," konštatoval Javorčík. Dodal, že pre jeho skupinu bolo naozaj prínosné osloviť ľudí v Bruseli, ktorí pracujú priamo v európskych inštitúciách, ktorí vedia, čo sa pripravuje a čo môže byť v najbližších dvoch rokoch jasnou témou pre EÚ.

Z tohto hľadiska považuje dnešné stretnutie v Bruseli za prínosné, pretože sa podarilo zadefinovať niektoré veci, ktoré by mohli byť zaujímavé z hľadiska ponúkaných priorít slovenského polročného šéfovania v EÚ.

Javorčík spresnil, že Slovensko musí vnímať dva balíky možných tém. Už teraz je jasné, že niektoré z priorít budú súčasťou prebiehajúcej diskusie v EÚ v roku 2016. S veľkou pravdepodobnosťou sa to bude týkať diskusií o vnútornom trhu či o digitálnej agende.

"Toto sú už zadefinované skutočnosti, ktoré majú svoj vlastný život v EÚ. Môžeme ich ešte viac zvýrazniť ako kľúčové pre EÚ, napríklad tému rozširovania únie, ale sú tu aj témy, ktoré sú bližšie nám na Slovensku. Dá sa tu spomenúť otázka rómskych komunít či tematika vody," konštatoval Javorčík.

Slovenský diplomat uviedol, že tieto témy Slováci vnímajú ako blízke, ako tie, čo nás trápia, ale na druhej strane majú aj európsku dimenziu a pridanú hodnotu.

"Hľadáme už teraz to prepojenie, aby slovenské predsedníctvo bolo prínosom pre EÚ ako celok a aby odrážalo, v akom prostredí sa Slovenská republika nachádza a aké sú naše problémy," zhrnul situáciu Javorčík.

Predsedníctvo v EÚ, ktoré Slovensko prevezme po Holandsku a pred Maltou, bude jedinečnou šancou aj na prezentáciu kultúry a tvorivého potenciálu Slovákov. Javorčík naznačil, že zatiaľ sa prípravy nezameriavajú na výrobu loga nášho predsedníctva, to bude úloha pre rok 2015 a možno logo vznikne na základe súťaže, podstatou však je, že počas polročného pôsobenia na čele EÚ Slovensko maximálne využije ponúkanú príležitosť.

"Chceme túto šancu využiť na to, aby sme Slovensko zviditeľnili tým, čím sme. A myslím, že máme čo ponúknuť," povedal Javorčík.

Súčasťou kultúrnej platformy predsedníctva v EÚ bývajú rôzne výstavy v domovskej krajine i v Bruseli a v priestoroch inštitúcie EÚ, filmové a divadelné prezentácie, koncerty či všestranné kultúrne podujatia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon vs