PaedDr. Miroslav Gálik

PaedDr.Miroslav Gálik

47 rokov

člen Strany zelených  

  • bydlisko – Zvolen
  • vzdelanie – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, matematika a základy techniky – PF v Nitre
  • pracovné skúsenosti – ako pedagóg a ekoaktivista aktívne spolupracoval a spolupracuje s MVO a OZ Mladý Zvolen, Slatinka, CEPTA, CEPA, Mladí zelení, CKO, Priaznivci Pustého hradu a i. V súčasnosti je členom MsZ vo Zvolene, kde zastáva funkciu predsedu výboru mestskej časti Zvolen – Západ (VMČ č. 3), predsedu komisie životného prostredia, člena školskej komisie a komisie ochrany verejného záujmu, zároveň vyučuje matematiku a technickú výchovu na ZŠ a pracuje ako korepetítor a hudobný pedagóg na ZUŠ vo Zvolene
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, ruský jazyk – aktívne