Pätnásť krajín EÚ musí vrátiť 304 mil.eur pre chyby v poľnohospodárskej politike

Brusel 12. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes v rámci takzvaného schválenia účtovnej uzávierky vyzvala členské štáty Európskej únie (EÚ), aby vrátili celkovo 335 miliónov eur neoprávnene vynaložených z finančných prostriedkov na realizáciu poľnohospodárskej politiky EÚ. Slovensko tentoraz nie je na zozname krajín, ktoré musia vracať milióny eur do spoločnej európskej kasy.

Vzhľadom na to, že niektoré z týchto súm už boli od členských štátov získané späť, čistý finančný vplyv dnešného rozhodnutia predstavuje približne 304 miliónov eur.

Tieto peniaze sa vracajú do rozpočtu EÚ, pretože neboli dodržané pravidlá EÚ alebo neboli použité náležité kontrolné postupy týkajúce sa poľnohospodárskych výdavkov. Členské štáty zodpovedajú za vyplácanie a kontrolu výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a úlohou EK je zabezpečiť, aby členské štáty tieto finančné prostriedky vynakladali správne.

Podľa posledného rozhodnutia EK vráti poskytnuté finančné prostriedky 15 členských štátov: Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko.

Najvýznamnejšie jednotlivé opravy sa týkajú Francúzska (141,8 + 17,7 milióna eur) za nedostatky súvisiace s podmienenosťou a za chyby pri uznávaní organizácií výrobcov ovocia a zeleniny. Nasledujú Grécko (78,8 + 22,2 milióna eur) za nedostatky podmienenosťou a Holandsko (24,3 milióna eur) za nedostatky vo fungovaní systému evidencie pôdy, kontrolách na mieste a výpočtu platieb a sankcií.

Členské štáty sú zodpovedné za riadenie väčšiny platieb SPP, najmä prostredníctvom svojich platobných agentúr. Sú tiež zodpovedné za vykonávané kontroly, napríklad overovanie žiadostí poľnohospodárov o priame platby.

Komisia uskutočňuje každý rok viac ako 100 auditov, počas ktorých overuje, či členský štát v dostatočnej miere vykonáva kontroly a reaguje na zistené nedostatky. Ak audity ukážu, že správa a kontroly členského štátu neposkytujú dostatočnú záruku, že finančné prostriedky EÚ boli vynaložené riadnym spôsobom, má EK právomoc dodatočne požadovať navrátenie finančných prostriedkov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl