Pavol Frešo: Eurostat neodráža reálny život obyvateľov Bratislavskej župy

Bratislava/Brusel 9. októbra (TASR) – Tohtoročné podujatie Open Days, ktoré pravidelne v Bruseli organizuje Výbor regiónov a Európska komisia pre zástupcov európskych regiónov, využil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo na viaceré bilaterálne stretnutia. V utorok rokoval s generálnym tajomníkom Výboru regiónov Gerhardom Stahlom o efektívnom čerpaní eurofondov a s ministrom zahraničných vecí Bruselského regiónu Guyom Vanhengelom o prehlbovaní spolupráce na regionálnej úrovni.

Frešo počas stretnutia so Stahlom uviedol, že práca na efektívnom čerpaní eurofondov sa nezačína vtedy, keď sa rozhoduje o konkrétnych aktivitách, ale už pri nastavovaní hodnotenia ekonomickej výkonnosti regiónov zo strany Európskej komisie.

Pripomenul, že Bratislavský kraj má pre vysoký HDP, ktorý ho zaraďuje medzi bohaté európske regióny, obmedzené možnosti čerpať eurofondy v prebiehajúcom programovom období (2009-13), čo podľa neho treba v budúcnosti zmeniť.

Predseda BSK v tejto súvislosti poukázal na nereálnosť skutkového stavu štatistík Eurostatu, štatistického úradu EÚ, ktoré majú odzrkadľovať životnú úroveň obyvateľov regiónov únie. Podľa tohto hodnotenia je Bratislavský kraj na siedmom mieste, čo znamená, že predbehol aj mestá ako Viedeň či Berlín alebo región Dolné Rakúsko.

"Hodnotenie Eurostatu neodráža reálny život obyvateľov Bratislavskej župy. Nemáme cesty, vlaky, školy ani sociálne zabezpečenie, ako sú vo Viedni. Pre reálnejšie čerpanie eurofondov je nesmierne dôležitá spolupráca s Európskou komisiou pri nastavení štatistických ukazovateľov, ktoré odzrkadľujú životnú úroveň obyvateľstva v regióne," zdôraznil Frešo.

 V štatistike Eurostatu nestačí podľa neho brať do úvahy paritu kúpnej sily, ale zohľadniť treba aj výšku národného dôchodku, ktorý reálnejšie odzrkadľuje skutočnosť ekonomickej vyspelosti regiónu a životnú úroveň obyvateľstva.

Frešo zároveň dodal, že keby si tieto parametre Slovensko vyrokovalo včas na programové obdobie 2014-20, územie Bratislavského kraja by nemuselo patriť medzi bohaté regióny a nemalo by obmedzené čerpanie na 60 miliónov eur.

Gerhard Stahl ocenil iniciatívu BSK a odporučil samostatné stretnutie za účasti odborníkov, kde sa prehodnotia ukazovatele, na základe ktorých sa určuje kategória regiónov.

Frešo počas stretnutia s bruselským ministrom diplomacie uviedol, že oba regióny majú výborné vzťahy tak na partnerskej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Spolupracujú na politickej úrovni, ale aj v oblasti školstva a sociálnych vecí. V septembri sa napríklad konal festival "Eat Brussels," ktorý bol určený na podporu študentov stredných odborných škôl – budúcich kuchárov a čašníkov. Na tomto podujatí sa prezentovali žiaci SOŠ Farského z Bratislavy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Oba regióny v apríli na konferencii v Bruseli spoločne prezentovali svoju inovačnú politiku. BSK sa od bruselského regiónu inšpirovalo aj v sociálnej oblasti, najmä čo sa týka práce s autistami či pomoci obetiam domáceho násilia.

Obe strany chcú pokračovať pri výmene skúseností, napríklad v oblasti integrovanej dopravy a cestovného ruchu, ale aj cezhraničných projektov. Bruselský región sa príde inšpirovať projektom Centrope, ktorý združuje regióny štyroch krajín – Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam