P.JAVORČÍK: V budúcom rozpočte EÚ bude obálka pre kohéznu politiku o čosi tenšia

Brusel 24. júla (TASR) – Predovšetkým téma viacročného finančného rámca EÚ rezonovala dnes na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli, informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Peter Javorčík.

Diskusie diplomatov ohľadom budúceho sedemročného rozpočtu EÚ sa sústredili na obnovenie niektorých technických údajov zo strany Európskej komisie (EK). Javorčík upozornil, že komisia aktualizovala jednotlivé čísla pre rozpočtové kapitoly na základe nových ekonomických dát, ako napríklad odhady ekonomického rastu. V rámci prehodnocovania údajov celkového návrhu EK z minulého roku bola tiež zobraná do úvahy aj skutočnosť, že od 1. júla 2013 sa Chorvátsko stane novým členským štátom EÚ a bude predmetom budúcej finančnej perspektívy únie.

"Členské krajiny sa vyjadrovali k tomuto návrhu a z našej strany môžem potvrdiť, že tento návrh komisie bol akceptovaný a vnímame to naozaj ako technickú záležitosť," povedal Javorčík v rozhovore pre TASR.

Javorčík však upozornil, že vďaka týmto novým technickým skutočnostiam došlo k určitým posunom pri budovaní budúceho rozpočtu EÚ. Z pohľadu Slovenska a ďalších krajín, podporujúcich dôraznejšiu kohéznu politiku – keďže odhad rastu je nižší ako bol pred rokom -, to znamená, že dôjde k určitému zníženiu celkovej obálky finančného krytia pre kohéznu politiku. Asi na úrovni 5 miliárd eur.

"To bude mať dopad aj na nové členské krajiny a aj nám sa bude znižovať predpokladaná alokácia na kohéznu politiku," zhodnotil situáciu Javorčík.

Slovenský diplomat priznal, že skupina štátov známa ako Skupina priateľov kohézie, do ktorej patrí aj Slovensko, je aj napriek technickým úpravám zo strany EK stále aktívna a dnes, ešte pred zasadnutím Rady, si tieto krajiny dohodli spoločnú líniu, ako spoločnými silami zdôrazňovať význam kohéznej politiky.

"Odvolali sme sa v našich vystúpeniach na to, že Európska rada prijala koncom júna závery, v ktorých sa hovorí o tom, že kohézna politika je silný nástroj na to, aby sme sa dostali z krízy. Vzhľadom na potrebné investície do prorastových opatrení," opísal Javorčík činnosť krajín presadzujúcich silnejšiu kohéznu politiku. Avšak dodal, že vo všeobecnosti aj kohézne krajiny akceptujú nový, aktualizovaný návrh zo strany Európskej komisie ako nevyhnutnú technickú úpravu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed