Po 63 rokoch existencie zanikne Západoeurópska únia

Brusel 29. júna (TASR) – Vo štvrtok 30. júna 2011 po 63 rokoch existencie prestane fungovať Západoeurópska únia (ZEÚ).

Západoeurópska únia je najstarším ekonomicko-vojenským paktom, ktorý vznikol v Európe po druhej svetovej vojne. Vznikla ešte skôr ako Severoatlantická aliancia (NATO). Pakt podpísali v Bruseli 17. marca 1948, pričom prvými piatimi signatármi boli Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko a Veľká Británia. Bruselskú zmluvu o hospodárskej, spoločenskej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane v októbri 1954 upravila a doplnila zmluva podpísaná v Paríži.

V dobe svojho zániku má ZEÚ desať stálych členov (Belgicko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia), a 18 krajín so štatútom pridruženého člena alebo pozorovateľa. Všetky tieto krajiny sú dnes členmi Európskej únie a NATO.

V roku 1996 v Berlíne NATO rozhodlo, že bude podporovať osamostatnenie európskej obrany v rámci projektu ESDI (európskej bezpečnostnej a obrannej identity), čo znamenalo, že NATO je zaviazané poskytnúť ZEÚ potrebnú infraštruktúru pri vedení čisto vojenských operácií. Západoeurópska únia tým naznačila, že sa nevie dôraznejšie vojensky presadiť, dôkazom čoho bola aj neschopnosť riešiť kosovskú krízu.

Západoeurópska únia bola medzičasom postupne začlenená do Európskej únie, s výnimkou článku o vzájomnej obrane. Táto časť je však zabezpečená článkom podobného znenia v rámci NATO.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh