Počet falošných euromincí sa vlani znížil

Brusel 30. januára (TASR) – Počet falšovaných euromincí, ktoré boli stiahnuté z obehu v roku 2013, sa znížil o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Uviedla dnes Európska komisia (EK). V roku 2011 to bolo spolu 157.000 falošných mincí.

V roku 2013 národné orgány vo všetkých krajinách eurozóny stiahli celkom 175.900 falzifikátov euromincí nominálnych hodnôt 50 centov, 1 euro a 2 eurá. Pri počte okolo 16,8 miliardy pravých euromincí, ktoré sú momentálne v obehu po svete, pomer falošných mincí spoločnej európskej meny je 1 na každých 100.000 pravých mincí.

Aj keď absolútny počet odstránených mincí sa znížil pre každú z nominálnych hodnôt, stále platí, že najčastejším cieľom falšovateľov je 2-eurová minca. Dve z troch falšovaných euromincí (67,6 % z celkového počtu nepravých mincí) boli v hodnote 2 eur.

Podľa zistení úradov sa vlani zvýšil podiel falšovaných 50-centových mincí o 16,7 % z celkového počtu zachytených kusov a naopak, o 15,6 % klesol podiel falošných 1-eurových mincí.

Komisia skonštatovala, že preventívne opatrenia zahrňujúce právne predpisy, technickú analýzu, koordináciu presadzovania práva a justičnú spoluprácu umožnili členským štátom urobiť pokrok pri odstraňovaní falšovaných euromincí z obehu.

Exekutíva EÚ vlani vo februári prijala návrh smernice, ktorá stanovuje minimálne pravidlá pre sankcie v oblasti falšovania európskej meny. Smernica má zaviesť účinné nástroje vyšetrovania a zlepšiť prevenciu tým, že umožňuje analýzu falzifikátov medzi príslušnými orgánmi, zvyšuje ochranu eura a ďalších mien zavádzaním nových trestných opatrení. Tento návrh sa v súčasnosti skúma v Rade a v Európskom parlamente.

Okrem toho nariadenie o overovaní pravosti euromincí z januára 2012 je tiež mocným nástrojom na ochranu eura proti falšovaniu, nakoľko ustanovuje povinnosť pre finančné inštitúcie, aby zabezpečili, že všetky euromince, ktoré sú uvádzané späť do obehu, sú naozaj pravé.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop