Seminár v Banskej Bystrici (10. 2. 2011)

Seminár sa uskutočnil v zasadacej miestnosti úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23.                       

Program:

Inovácie – teória a prax

Success story – skúsenosti MSP s inováciami

Odkiaľ získať financie na inovácie

Infraštruktúra pre inovácie

Prezentácie nájdete na tomto odkaze.

Program nájdete na tomto odkaze.

Projekt sa realizuje v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorá od februára 2008 poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Sieť združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou.