Politické skupiny v EP majú dôraznejšie chrániť ľudí so zdravotným postihnutím

Brusel 6. júna (TASR) – Vedúci predstavitelia hlavných politických skupín v Európskom parlamente (EP) sa dohodli na spoločných opatreniach na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím v Európe.

V dnešnej správe pre médiá sa uvádza, že k spoločnej zhode názorov v tejto oblasti došlo v stredu po stretnutí na vysokej úrovni medzi predsedom skupiny Európskych ľudovcov v EP Josephom Daulom, lídrom socialistov a demokratov (S&D) Hannesom Swobodom, podpredsedníčkou skupiny európskych liberálov (ALDE) Anneli Jäätteenmäkiovou, spolupredsedníčkou skupiny Zelení/EFA Rebeccou Harmsovou, predsedníčkou skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (GUE/NGL) Gabrielou Zimmerovou a predsedom skupiny Európa slobody a demokracie (EFD) Jannisom Vardakastanisom.

Vedúci predstavitelia politických skupín v EP podpísali vyhlásenie podporovať iniciatívy zamerané na zabezpečenie plnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím a presadzovanie ich práv.

Európsky parlament sa zaviazal, že bude implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom zriadenia zmiešaného výboru. EP zároveň predloží konkrétne návrhy zamerané na ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred dôsledkami krízy.

Politické skupiny uviedli, že sa budú usilovať o zavedenie silných právnych predpisov v EÚ na dostupnosť kvalitných tovarov a služieb pre zdravotne postihnuté osoby. V duchu boja proti diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím bude EP trvať na prijatí "Smernice o rovnakom zaobchádzaní", ktorá je momentálne blokovaná v Rade zástupcami členských štátov EÚ.

"Je na čase prestať myslieť, že musíme riešiť iba finančnú krízu. Je tu aj kríza sociálna a kríza ľudských práv. Počas hľadania riešení pre naše stále rastúce deficity a štátne dlhy by sme mali mať na pamäti aj to, že existujú milióny ľudí, ktorí sú v pozadí týchto čísel a percent a sú krízou najťažšie zasiahnutí. Medzi najzraniteľnejšie a najviac znevýhodnené patria osoby so zdravotným postihnutím," uvádza sa v spoločnom vyhlásení lídrov politických skupín EP.

V dokumente sa tiež uvádza, že osoby so zdravotným postihnutím sú neprimerane tvrdo zasiahnuté úspornými opatreniami v Európe a musia platiť za krízu, za ktorú vôbec nie sú zodpovední.

"V čase krízy je o to naliehavejšie, aby Európsky parlament chránil ľudské práva občanov, najmä však tých najzraniteľnejších. Je čas, aby EÚ splnila svoj záväzok voči Dohovoru OSN o ochrane zdravotne postihnutých ľudí, ktorý sa týka 80 miliónov Európanov," uviedol v mene svojich politických kolegov predseda EFD Vardakastanis.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem