Poľsko a EÚ – opäť kamaráti?

 

Krátka správa

Na tlačovom briefingu 30. augusta sa predseda Komisie Barroso a poľský premiér Kaczynski snažili demonštrovať upevnenie vzťahov. Barroso zdôraznil, že uvíta aktívnejšiu úlohu Poľska v Únii. Nástojil na tom, že EÚ je kľúčová pre budúcnosť Poľska a prosperitu Poliakov. Kaczynski zas zdôraznil, že poľská spoločnosť i vláda považujú členstvo v EÚ za úspech.

Predseda Komisie tiež oznámil zlepšenie spolupráce medzi EÚ a Poľskom v oblasti štrukturálnych fondov a vonkajších vzťahov. Lídri diskutovali napríklad o obchodných vzťahoch s Ruskom a energetickej politike. Barroso vyhlásil, že si úprimne vymenili názory na témy ako diskriminácia, trest smrti či nezávislosť Centrálnej banky, no Kaczynski uviedol, že takáto kritika je neopodstatnená. Dodal, že Poľsko je fungujúcou demokraciou a trhovou ekonomikou a nepodložené obvinenia krajiny z homofóbie, antisemitizmu a xenofóbie sú „mýtom“.

Kaczynski doplnil, že poľská vláda mala v úmysle do 31. augusta Komisii odovzdať dokument, ktorým vysvetlí riešenie problému štátnej pomoci a lodeníc. Uviedol, že vláda sa bude usilovať o nájdenie riešenia a bude pokračovať v konzultáciách s Komisiou.

V otázke Európskej ústavy Kaczynski neponúkol žiadne konkrétne návrhy. Povedal, že obsah i názov potrebujú zmenu a naznačil, že by uvítal opätovné otvorenie diskusie o systéme hlasovania.

Barroso oznámil, že prijal pozvanie poľského premiéra, aby 13. októbra 2006 navštívil Poľsko.