Poľsko bolo vlani najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ

Brusel 26. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes zverejnila finančnú správu za rok 2012. Zo správy vyplýva, že z celkového rozpočtu EÚ vo výške 135,6 miliardy eur bolo pre príjemcov v celej únii, ktorými sú výskumní pracovníci, študenti, malé a stredné podniky, mestá a regióny a mimovládne organizácie, vyhradených 94 percent.

V rámci rozpočtu EÚ sa v roku 2012 zvýšilo financovanie v oblastiach, ktoré stimulujú rast, vytvárajú pracovné miesta a investujú do výskumu a vzdelávania.

Komisia pripomína, že Kohézny fond s príspevkom vo výške 9,6 miliardy eur pomohol vlani pri výstavbe 1274 km ciest a 950 km železníc. Vlani bolo 17.374 žiadostí o financovanie v oblasti výskumu v EÚ a prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre výskum bolo poskytnutých 7,8 miliardy eur. Do oblasti celoživotného vzdelávania bolo investovaných 1,2 miliardy eur.

Zo správy komisie takisto vyplýva, že EÚ zostáva aj naďalej svetovým lídrom v poskytovaní humanitárnej pomoci – získalo ju viac než 122 miliónov ľudí vo vyše 90 krajinách za hranicami EÚ.

Podiel administratívnych výdavkov (mzdy, dôchodky, budovy, atď.) sa v roku 2012 nezmenil a dosahoval 6 % z celkovej výšky rozpočtu EÚ.

"V roku poznačenom finančnými ťažkosťami rozpočet EÚ na rok 2012 aj naďalej poskytoval financovanie a podporoval investície v prospech európskych občanov a regiónov," vyhlásil komisár EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski.

V absolútnom vyjadrení bolo najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ Poľsko (15,7 miliardy eur), za ktorým nasleduje Španielsko a Francúzsko. Ak porovnáme objem poskytnutých finančných prostriedkov EÚ s hrubým národným dôchodkom, hlavným príjemcom je Estónsko, potom Lotyšsko a Litva.

Nemecko (nasledované Francúzskom, Britániou a Španielskom) zostalo hlavným príjemcom finančných prostriedkov EÚ čerpaných v oblastiach ako výskum a inovácie, zatiaľ čo Poľsko získalo najviac prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti.

Najväčším príjemcom finančných prostriedkov v oblasti poľnohospodárstva bolo Francúzsko, ďalšími boli Nemecko, Španielsko a Taliansko.

Holandsko bolo hlavným príjemcom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, zatiaľ čo Taliansko (nasledované Belgickom) bolo hlavným príjemcom prostriedkov vyhradených v rozpočte EÚ pre oblasť občianstva.

V roku 2012 boli najväčšími čistými príjemcami členské štáty postihnuté krízou (Grécko, Portugalsko a Španielsko), zatiaľ čo Švédsko, Dánsko a Nemecko boli najväčšími čistými prispievateľmi.

Najväčšie ekonomiky prispievajú do rozpočtu EÚ najviac. V roku 2012 sa bohatstvo (vyjadrené cez HND) čistých prispievateľov zvýšilo v priemere o 2,4 %, zatiaľ čo HND čistých príjemcov sa v dôsledku hospodárskej krízy prakticky nezmenilo.

Okrem toho väčšina členských štátov zlepšila čerpanie finančných prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti, ako aj realizáciu iných investičných programov, ktoré im boli pridelené, a získala viac finančných prostriedkov pridelených na oblasť poľnohospodárstva.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll