„Poľský inštalatér“ bol falošný poplach

Francúzsko trpí štatistickým deficitom pokiaľ ide o zahraničnú pracovnú silu, čo znemožňuje akékoľvek spoľahlivé hodnotenie počtu pracovníkov v krajine galského kohúta. 

Paríž sa spolieha len na počty vydaných povolení na pobyt, na ktorých je napísané, že ide o pracovníka. Preto občania EÚ, ktorí prišli do Francúzska za rodinným príslušníkom nevedú, nie sú vedení v štatistikách ako zahraniční pracovníci, napriek tomu, že povolenie na pobyt z dôvodu spájania rodiny im umožňuje pracovať.

Taktiež údaje Eurostatu treba čítať opatrne, lebo tiež nezahŕňajú údaje o pracovníkoch z východu. Za rok 2005 hovoria oficiálne čísla o 15 000 Poliakoch vo Francúzsku a o 14 000 v roku 2007. Tieto čísla poukazujú na stabilnú úroveň, ak nie malý pokles.

V porovnaní s Veľkou Britániou je Francúzsko určite menej populárnou destiláciou. V roku 2005 smerovalo na ostrovy 88 000 Poliakov. V roku 2008 bol ich celkový počet odhadovaný na 370 000. Od roku 2004 Veľká Británia prijala údajne pol milióna pracovníkov z východnej Európy. Francúzsko v tomto ďaleko zaostáva.

Samozrejme, za rozdielnou situáciou Británie a Francúzska sú z časti reštrikcie, ktoré v oblasti pracovnej mobility Francúzsko prijalo . V roku 2006 sa pracovný trh otvoril len pre tie sektory, kde bol domácej práce nedostatok – zdravotná starostlivosť, catering, doprava a stavebníctvo.

Brusel umožnil Francúzsku ponechať si adminsitartívne reštrikcie až do roku 2011. Už od roku 2008 však môžu Východoeurópania pracovať vo Francúzsku slobodne. Toto gesto možno čiastočne pripísať aj okolnosti, že Francúzsko bolo práve na rade ako predsednícka krajina EÚ.

„Francúzsko sa rozhodlo odstrániť obmedzenie v roku 2008, namiesto roku 2011, nie som si ale istý, či by k takémuto kroku pristúpila znovu aj dnes“, tvrdí Jaques Barou, výskumník Inštitútu politických vied v Grenobli.

„Francúzsko trpí vysokou nezamestnanosťou už dlhé roky a obmedzenia voľného pohybu pracovníkov sú zásadným faktorom pri udržiavaní sociálneho pokoja“, dodáva.

Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, Francúzsko by malo zrušiť obmedzenia 31. decembra 2011. Dovtedy môžu pracovníci z týchto krajín využívať zrýchlenú procedúru vydávania pracovného povolenia ak spadajú do jednej z 62 profesií, kde Francúzsku pracovníci chýbajú. Na začiatku roku 2008 sa zoznam „neželaných povolaní“ rozšíril na 150.