POPRAD: Podnety Spoločnosti ochrany spotrebiteľov budú súčasťou databázy EÚ

Poprad 13. apríla (TASR) – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Poprade bude súčasťou európskej elektronickej databázy spotrebiteľských podnetov, ktorej tvorcom je Európska komisia (EK). „Systém je preložený do viacerých jazykov, keďže sa do neho mohli prihlásiť spotrebiteľské organizácie z celej Európskej únie (EÚ). Aj my sme na túto výzvu zareagovali, podarilo sa nám uspieť ako jedinej organizácii zo Slovenska,“ uviedla Petra Vargová Čakovská zo S.O.S.

Súčasťou databázy je ďalších 12 organizácií z 10 krajín EÚ. Podstatou projektu je, že všetky podnety budú súčasťou jedného elektronického nástroja, a tým pádom EK i jednotlivé organizácie zaoberajúce sa spotrebiteľskou problematikou, budú mať lepší prehľad o tom, aké sú najproblematickejšie miesta v spotrebiteľskej ochrany.

„Doteraz jednotlivé združenia, ktoré riešili problémy svojich spotrebiteľov, mali svoje databázy a štatistiky, s ktorými pracovali. Bolo to také roztrieštené a nedalo sa z tých dát vybrať presne to, čo Európska komisia potrebuje, keď napr. pripravuje novú smernicu alebo iný materiál,“ objasnila Vargová Čakovská.

Vďaka databáze budú združenia vedieť, koľko spotrebiteľských prípadov v tej-ktorej krajine je a s akými podnetmi sa na jednotlivé organizácie spotrebitelia obracajú najčastejšie. Okrem toho bude podľa Vargovej Čakovskej jasné napr. aj to, či je problematické nakupovať cez internet len v Európskej únii, alebo aj v tretích krajinách. Následne sa bude dať ľahšie meniť legislatíva a jednoduchšia bude pre združenia aj práca so spotrebiteľskými podnetmi v praxi.

„My sme sa do 30. júna zaviazali zvládnuť ten softvér a programovanie spojené so začatím používania európskej elektronickej databázy a potom už budeme priebežne spotrebiteľské dáta zbierať jednak do svojej databázy a zároveň ich evidovať aj do tej európskej,“ uzavrela Vargová Čakovská.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

aan pop