Poradná správa: Rozšírenie v 2004 bolo len „malým šokom“

 

Krátka správa:

Správa zverejnená 17. októbra 2006, ktorá vznikla na základe rozhovorov s 50 bývalými vyššími úradníkmi EÚ, diplomatmi a politikmi, tvrdí, že napriek „príležitostným turbulenciám“ sa výsledok rozšírenia dá označiť ako „kontrolovaná absorpcia a vzájomné prispôsobenie sa“.

Podľa správy nedošlo k naplneniu negatívnych predpovedí o problémoch, ktoré sa mali objaviť v dôsledku rozšírenia, medzi ktoré patrí nedodržanie pravidiel jednotného trhu, kríza potravinovej bezpečnosti či inštitucionálne zablokovanie rozhodovacieho procesu. Práve naopak, nové členské štáty chváli za ich hospodárenie s priemerným deficitom iba 1,5 % v porovnaní s 2,2 % u 15 pôvodných členov s ich nevídanými mierami hospodárskeho rastu.

Generálny riaditeľ pre rozšírenie Michael Leigh napriek tomu zdôraznil, že priepasť medzi úrovňou politického povedomia tvorcov politík a občanov je znepokojujúca. Leigh hovorí, že „rozšírenie bolo a je veľkým úspechom, no nedostatočne komunikovaným,“ čo v súčasnosti odráža práve prehlbujúci sa skepticizmus voči ďalšiemu rozširovaniu. Taktiež dodal, že správa je „nesmierne aktuálna a užitočná”, vzhľadom na nadchádzajúcu Správu Komisie o rozšírení 8. novembra 2006.