Pozastavenie rokovaní by spomalilo ekonomické reformy v Turecku

rozširovanie, bulharsko, rumunsko, chorvátsko, turecko

Krátka správa:

Expert medzinárodnej organizácie OECD Rauf Gönenc tvrdí, že „Perspektíva členstva v EÚ podporovala pozoruhodný ekonomický vývoj Turecka.” Taktiež poznamenáva, že napriek priaznivým ekonomickým vyhliadkam a prebiehajúcim reformám je ekonomika krajiny stále veľmi krehká voči politickým šokom. Zdôrazňuje, že aj keby boli rokovania s EÚ čiastočne či úplne pozastavené, Turecko by ostalo na reformnej ceste, avšak „kráčalo by po nej pomalšie, s vyššími nákladmi a iným spôsobom.“

Rifat Hisarciklioglu, predseda Únie obchodu a výmeny tovaru Turecka (TOBB) vo svojom príhovore na Konferencii o silných stránkach Turecka a výzvach na ceste do Európy, ktorá sa konala 7. novembra 2006, podčiarkol najmä silné ekonomické vyhliadky krajiny. S priemerným hospodárskym rastom vyšším ako 7% HDP je Turecko „najdynamickejšie sa rozvíjajúcou ekonomikou a jednoznačne sa približuje k splneniu Maastrichtských kritérií týkajúcich sa inflácie a verejného zadĺženia.“ Hisarciklioglu takisto poukázal na to, že Turecko by mohlo Európe pomôcť čeliť tvrdej konkurencii prichádzajúcej z východnej Ázie. Dodal, že Turecko ako strategický energetický partner by mohol prispieť k tomu, aby Európa naplnila svoje energeticko-bezpečnostné potreby.

Komisia zverejní svoju pravdepodobne značne kritickú správu o Turecku dnes, 8. novembra 2006. Napriek tomu predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a komisár pre rozširovanie Olli Rehn trvajú na tom, že Únia by sa mala vyhnúť pozastaveniu rokovaní. Rada by o tom mala rozhodnúť v decembri 2006.