PPA: EÚ poskytne ďalšie kompenzácie za ovocie a zeleninu určené na ruský trh

Bratislava 14. októbra (TASR) – Slovenskí poľnohospodári môžu získať kompenzácie za výpadky spôsobené ruským embargom. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uverejnila výzvu určenú pestovateľom a predajcom ovocia a zeleniny na Slovensku, aby predkladali oznámenia o zámere stiahnuť ich z trhu, vždy minimálne 24 hodín vopred.

„Ide o druhý projekt pomoci z Európskej únie, ktorý spustila na základe krízy na trhu spôsobenej ruským zákazom dovozov niektorých rastlinných a živočíšnych produktov,“ informoval TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Peter Hajnala. „Neuskutočnenie zberu a zelený zber sa poskytuje ako kompenzácia na plochu, spravidla sa celý porast zlikviduje. Celkový vyčlenený rozpočet pre pokračovanie kompenzácií bol zvýšený o 165 miliónov eur,“ doplnil.

Projektmi sa zabezpečuje aj využitie úrody na charitatívne účely, zásobenie nemocníc, domovov dôchodcov alebo na zlikvidovanie a skrmovanie pre zvieratá.

PPA zároveň vyzvala žiadateľov na priebežné zasielanie oznámení o vykonaných činnostiach. Oznámenia je potrebné zasielať v elektronickej forme na e-mailové adresy zverejnené na stránke www.apa.sk, kde je v metodickom postupe zverejnená aj výška pomoci na jednotlivé produkty.

Žiadateľ, ktorý platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch nezašle, podporu nedostane.

Pre Slovenskú republiku je vyčlenených 3000 ton, a to na rajčiaky, mrkvu, kapustu, papriku, karfiol, brokolicu, uhorky, šampiňóny, jablká, hrušky, slivky, drobné bobuľové ovocie a stolové hrozno. U týchto druhov ovocia a zeleniny sa na slovenskom trhu najvýznamnejšie prejavili sekundárne dopady zákazu vývozu potravín z EÚ do Ruska. Vyplýva to z aktuálnej analýzy MPRV, ktorú by mala na svojej stredajšej (15.10.) schôdzi prerokovať aj vláda.

Rusko zaviedlo 7. augusta tohto roka zákaz dovozu určitých produktov z EÚ do Ruska. Reakciou na vzniknutú situáciu bolo nariadenie únie z 29. septembra, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre producentov určitých druhov ovocia a zeleniny.

„Týmto zákazom vznikla vážna hrozba narušenia trhu spôsobená výrazným poklesom cien v dôsledku toho, že jeden z dôležitých vývozných trhov náhle prestal byť dostupný. Táto hrozba narušenia trhu má osobitnú dôležitosť pre tie sektory ovocia a zeleniny, ktorých zber vo veľkých množstvách sa uskutočňuje práve v tomto období,“ uvádza sa v nariadení EÚ. Preto na trhu došlo k situácii, pre ktorú bežné opatrenia uskutočniteľné v zmysle nariadenia EÚ z roku 2013 zrejme nie sú dostatočné.

kok jal vjo