Predseda EP Schulz: Slobodu tlače treba obraňovať každý deň

Brusel 3. mája (TASR) – Predseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Schulz dnes pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače uviedol, že útoky na jednu zo základných slobôd Európanov zrejme nikdy neprestanú a preto je namieste zvýšená ostražitosť zo strany občianskej spoločnosti, aby nikdy nedošlo k spochybneniu plurality názorov.

"Sloboda slova a slobodný prístup k informáciám je jedným z najzákladnejších ľudských práv zakotvených v článku 11 Listiny základných ľudských práv Európskej únie. Sloboda tlače je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie všetkých ostatných politických slobôd," upozornil predseda EP.

Schulz vo svojom vyhlásení tiež uviedol, že sloboda tlače nie je niečo dané navždy a pre všetkých na svete a preto sa treba každý deň starať o to, aby toto právo zostávalo zachované.

"Hrozby pre túto krehkú slobodu nikdy neprestanú. Sú iba subtílnejšie a preto je citeľná potreba zosilnenej pozornosti zo strany občianskej spoločnosti a príslušných regulačných orgánov, aby zostal aj naďalej zachovaný prístup k pluralite," povedal Schulz.

Predseda EP v tejto súvislosti upozornil, že ak inštitúcie EÚ sa zasadzujú o šírenie slobody slova a tlače v zahraničí, o to viac musia dbať o zachovanie najvyšších štandardov doma, na pôde EÚ. To podľa neho znamená neustále odolávať politickým tlakom o kontrolu nad médiami, pozorne sledovať snahy o monopolizáciu mediálneho sektoru a zaznamenávať všetky pokusy o zastrašovanie novinárov.

Schulz zhodnotil ako úspešnú politiku EÚ voči svojim najbližším susedom a tretím krajinám aj z hľadiska dôrazu na slobodu médií a dodal, že únia zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní slobodných médií v krajinách "arabskej jari," ktoré prechádzajú výraznými spoločenskými zmenami.

"V tento deň si zároveň pripomíname všetkých novinárov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, pri tom, keď sa pokúšali sprostredkovať necenzurované skutočnosti a opísať zločiny, ktoré sa diali v najrizikovejších kútoch sveta," povedal Schulz.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh