PREMIÉR: Ku klimatickému balíčku zvolal do Bruselu koordinačné stretnutie V4

Bratislava 22. októbra (TASR) – Premiér Robert Fico zvolal na štvrtok 23. októbra v Bruseli koordinačné stretnutie Vyšehradskej štvorky ku klimatickému a energetickému balíčku Európskej únie s výhľadom do roku 2030. Ten bude jeden z hlavných bodov dvojdňového summitu európskych lídrov.

Podľa premiéra táto diskusia súvisí s prípravou novej medzinárodnej dohody OSN o zmene klímy, ktorá má byť podpísaná v decembri 2015. Európska únia musí do marca budúceho roka ponúknuť svoj pohľad na to, ako chce k nej prispieť.

„Medzi členskými štátmi EÚ pretrvávajú rozdielne názory vo viacerých kľúčových častiach tohto rámca a pokiaľ niektoré štáty neurobia ústupky, tak nepredpokladám, že by mohlo prísť k dohode,“ reagoval k nastávajúcim rokovaniam v Bruseli na dnešnom európskom parlamentnom výbore.

Slovensko presadzuje prijatie iba jediného záväzného cieľa, a to je zníženie emisií skleníkových plynov o 40 percent oproti roku 1990. „Máme veľký problém, a tlačia na to najmä veľké štáty ako Nemecko, so záväzným cieľom, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a pokiaľ ide o energetickú efektívnosť,“ priblížil Fico s tým, že ak bude v podmienkach Slovenska tento rámec nastavený veľmi prísne, tak to bude mať výrazné dosahy na konkurencieschopnosť priemyslu. „Sme prakticky jedna z najpriemyselnejších krajín v EÚ,“ upozornil.

Prijatie klimatického rámca Slovensko zároveň podmieňuje určitou mierou solidarity. Premiér trvá na vytvorení nových finančných nástrojov, ktoré budú určené na podporu priemyselných inovácií.

Krajiny V4, Rumunska a Bulharska v minulosti vyjadrili spoločnú snahu o zmäkčenie uvažovaných cieľov únie. V Bruseli si preto vyšehradské zoskupenie má určiť ďalší postup. V prípade rovnakého postoja sa podľa Fica stane Vyšehradská štvorka do určitej miery silným hráčom.

„Budeme si musieť povedať, či sme schopní presadiť, že jediný záväzný cieľ budú emisie a že tento cieľ je dostatočným stimulom na to, aby sa obnoviteľné zdroje samy o sebe rozvíjali,“ konštatoval Fico. Poukázal na to, že financovanie obnoviteľných zdrojov povedie k zdražovaniu elektrickej energie ako takej.

V balíčku sa okrem 40-percentného zníženia emisií skleníkových plynov navrhuje aj 27-percentný nárast podielu obnoviteľných zdrojov a 25-percentné zvýšenie energetickej efektívnosti.

er zll