PREMIÉRKA: Špeciálne európske poplatky pre banky SR podporuje, dane zatiaľ nie

Bratislava 21. októbra (TASR) – Slovensko sa domnieva, že zavedenie špeciálnych poplatkov pre finančné inštitúcie je oprávneným postupom pre prenesenie nákladov spojených s finančnou a hospodárskou krízou. Preto ich zavedenie na úrovni Európskej únie (EÚ) vo všeobecnosti podporuje. Na dnešnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to vyhlásila premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS).

Odlišnou témou, o ktorej sa na európskej aj globálnej úrovni v súčasnosti rovnako diskutuje, je zavedenie špeciálnych bankových daní. „Čo sa týka zavedenia daní pre finančného inštitúcie, SR sa skôr prikláňa k negatívnemu stanovisku. Zdieľame názor, že pokiaľ by k tomu nedospela globálna dohoda, došlo by k realokácii finančných inštitúcií, resp. ich transakcií a aktivít, ktoré by boli predmetom zdaňovania, do krajín s výhodnejším daňovým prostredím a my by sme tým len strácali,“ argumentovala šéfka kabinetu.

Stupeň dohody na týchto dvoch témach je podľa Radičovej veľmi rozdielny. Pri poplatkoch už v súčasnosti existuje zhoda na vymeriavacom základe a rozsahu spoplatnených inštitúcií. „Základom poplatku by mali byť záväzky finančných inštitúcií s výnimkou chránených vkladov a bankového kapitálu, pričom sadzba by mala byť na začiatku stanovená veľmi nízko, aby sa vyhlo nadmernému zaťaženiu finančného sektora,“ priblížila. Poplatky by sa najprv vzťahovali na všetky banky, neskôr by sa mohli rozšíriť aj na ďalšie finančné inštitúcie.

Zhoda naopak podľa premiérky nie je dosiahnutá na tom, aký by mal byť účel poplatkov a forma ich alokácie. Otázkou je, či by mali prispievať k riešeniu budúcich finančných kríz, alebo má byť ich účelom len zvyšovanie príjmov štátnych rozpočtov. Takisto či majú byť súčasťou všeobecných príjmov štátneho rozpočtu, odvedené na osobitné účty rozpočtov alebo do úplne osobitných fondov.

Oveľa menšia zhoda panuje v oblasti možného zavedenia špeciálnych daní pre finančné inštitúcie, upozornila Radičová. Najdiskutovanejšie sú dane z finančných transakcií, ich alternatívou je zdanenie finančných aktivít. Pokiaľ však nedôjde ku globálnej dohode, dôsledkom zavedenia takýchto daní by bolo premiestnenie aktivít a transakcií bánk do výhodnejších lokalít. Problematika daní a poplatkov sa ale podľa premiérky neuzavrie túto jeseň, ale po rozpracovaní témy pracovnou skupinou sa k nej vrátia ministri financií EÚ na zasadnutí Ecofinu v marci budúceho roka.

vjo