Dohoda na rozpočtových pravidlách EÚ je krok vpred, ale nie dostatočný

Bratislava 20. októbra (TASR) – Dohodu na zmenách rozpočtových pravidiel v Európskej únii (EÚ), ku ktorej v uplynulých dňoch dospeli ministri financií členských krajín, považuje slovenská premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS) za krok vpred, nie však dostatočný.

Dohoda je podľa nej výsledkom kompromisu medzi všetkými členskými krajinami, s ktorým súhlasila aj SR a vďaka ktorému únia získa silnejšie nástroje na zabezpečenie rozpočtovej disciplíny. "Na druhej strane, Slovensko patrilo k štátom podporujúcim prísnejšie sankčné mechanizmy, ktoré by sa dali v prípade nadmerných deficitov verejných financií uplatňovať okamžite a automaticky," konštatuje sa v Radičovej stanovisku, ktoré TASR poskytol tlačový a informačný odbor úradu vlády.

Pre Slovensko je podľa šéfky kabinetu dôležité, že pri uplatňovaní Paktu stability a rastu sa bude brať do úvahy vplyv zavedenia druhého dôchodkového piliera na vývoj verejných financií členských krajín. Považuje to za úspech, ku ktorému prispeli aj aktivity slovenskej vlády, vrátane pracovného stretnutia premiérov krajín V4 s prezidentom Európskej rady Hermanom van Rompuyom pred septembrovým summitom EÚ, ktoré Slovensko zorganizovalo.

Premiérka je aj po aktuálnej dohode na úrovni EÚ presvedčená, že kľúč k ozdraveniu hospodárenia štátu je v domácej politike, preto v súlade s programovým vyhlásením vlády presadzuje prísnejšie a jasnejšie pravidlá hospodárenia verejnej správy. "Nepotrebujeme čakať na zásah zvonku, aby sme sa doma správali zodpovedne," dodala v stanovisku Radičová.

Za Slovensko sa tohtotýždňových rokovaní v Luxemburgu zúčastnil minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS). Nemecko, Švédsko, Fínsko, Holandsko, Slovinsko a Slovensko sa pôvodne zasadzovali za to, aby sankčné mechanizmy boli aplikovateľné okamžite a automaticky. Proti nim sa však postavila skupina krajín Francúzsko, Taliansko a Španielsko, ktoré chceli nechať trestanie členov výlučne v rukách Rady EÚ. Nemecko napokon upustilo od presadzovania tvrdej línie a pristúpilo na "mäkšie" pravidlá, ktoré posúvajú osudy krajín s uvoľnenými financiami do rúk Rady.

Platí tak schéma, že po identifikovaní porušenia Paktu stability a rastu Európska komisia (EK) navrhne Rade EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti opatrenia, ktoré majú nasmerovať krajinu k priaznivému vývoju. O opatreniach bude hlasovať Rada a členská krajina dostane šesť mesiacov na to, aby si splnila "domácu úlohu". O úspešnosti jej počínania sa po polroku znova rozhodne na zasadnutí Ecofinu a ak na ňom kvalifikovaná väčšina vysloví nesplnenie stanovených cieľov, krajinu bude možné sankcionovať.

vjo sb