PREZIDENT: Nevytvárajme dojem, že sa rozhoduje o nás bez nás

Bratislava 8. mája (TASR) – Úvahy o prípadnej federalizácii Európskej únie či vytvorení superštátu vníma prezident SR Ivan Gašparovič ako súčasť diskusie o finálnej podobe európskej integrácie. „Tento výsledok nemožno vylúčiť, ale z dnešného pohľadu ide o veľmi vzdialenú budúcnosť,“ uviedol pre TASR.

Dodal, že v súčasnosti vníma ako pomerne silné skôr hlasy volajúce po posilnení úlohy národných parlamentov či dôslednom dodržiavaní princípu subsidiarity a proporcionality. „Slovensko podporuje prehlbovanie európskej integrácie vo všetkých oblastiach, ktoré zodpovedajú i našim národným záujmom,“ prízvukoval s tým, že ako členská krajina EÚ plne participuje na procesoch, ktoré v nej prebiehajú. Mierou aktívnej účasti na integračných procesoch je považované za súčasť jadra únie.

„Obavy by sme mohli mať z vecí, ktoré by sme nemohli reálne ovplyvniť. Kompetencie bruselských inštitúcií sa posilňujú iba súhlasom všetkých členských štátov. Nevytvárajme dojem, že sa rozhoduje o nás bez nás. Je to jeden z falošných argumentov eurospektikov a europopulistov,“ reagoval na obavy z väčšieho presunu národných kompetencií na Brusel.

Podľa premiéra Roberta Fica je dôležité, aby sa ďalšie prehlbovanie napríklad ekonomickej integrácie spájalo s posilňovaním demokratickej legitimity. „Z pohľadu Slovenska nie je možné v súčasnom inštitucionálnoprávnom rámci zásadným spôsobom presúvať kompetencie na Európsku úniu, a preto je nevyhnutné pri modelovaní budúceho usporiadania únie, hľadať rovnováhu medzi zodpovednosťou a kompetenciami,“ upozornil na tohtotýždňovom plenárnom zasadnutí Národného konventu o EÚ v Bratislave.

Ako pokračoval, pre Slovensko je v tejto fáze prioritou zotrvať v existujúcom rámci primárneho práva EÚ a prípadnou zmenou zmlúv sa zaoberať až po širokej diskusii napríklad vo formáte európskeho konventu. „Táto otázka však v súčasnosti nemá medzi členskými štátmi veľkú odozvu tak na politickej úrovni, ako ani v spoločnosti,“ poznamenal. Predpokladá, že otázky širších zmien právneho rámca EÚ prídu na rad v druhej polovici mandátu budúcej Európskej komisie. Tej súčasnej končí funkčné obdobie 31. októbra tohto roka.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

er vs