PREZIDENT: SR bude podporovať priority španielskeho predsedníctva v EÚ

Bratislava 20. januára (TASR) – Boj proti ekonomickej kríze, rozvoj sociálnej a občianskej Európy či implementácia Lisabonskej zmluvy. To sú niektoré z hlavných priorít, ktoré si stanovilo Španielsko, počas svojho šesťmesačného predsedníctva v Európskej únii, ktoré sa začalo 1. januára 2010. Priority Španielskeho kráľovstva, ktoré sú po prvý raz pripravované s prihliadnutím na nasledujúce predsedníctva Belgicka a Maďarska, bude podporovať aj Slovenská republika. Uviedol to dnes prezident SR Ivan Gašparovič počas slávnostného obeda s veľvyslancami krajín EÚ.

„Pre nás všetkých je naďalej najvyššou prioritou riešenie hospodárskych a najmä sociálnych dôsledkov krízy. Tvorba pracovných miest a udržanie sociálnych štandardov musí byť naším trvalým cieľom. Je správne, že v tomto hľadáme spoločné riešenia v rámci EÚ, založené na inováciách, nových poznatkoch vedy, vyššej úrovni poznania, na celoživotnom vzdelávaní a zdokonaľovaní,“ povedal prezident na stretnutí.

Španielsko pri svojich predsavzatiach nezabudlo ani na solidaritu a rovnosť šancí. „Chcem ju chápať nielen vo vzťahu medzi ľuďmi, ale aj medzi komunitami, regiónmi, rasami, sociálnymi skupinami a národmi,“ povedal Gašparovič. Ako v rozhovoroch ďalej uviedol, „každý človek v únii musí dostať rovnakú príležitosť, aby prejavil svoje schopnosti a nadanie“. Španielske predsedníctvo bude pracovať už na báze Lisabonskej zmluvy, ktorá nastolila nové, demokratickejšie inštitucionálne pomery, transparentnejšie, bližšie k ľuďom a viditeľnejšie vo svetovej politike. Prezident SR vyslovil názor, „že aj preto treba doladiť vzťahy medzi novým predsedom Európskej rady, novou Európskou komisiou, vrátane vysokého predstaviteľa únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.“

Španielsko má podľa Ivana Gašparoviča ideálne podmienky aj na to, aby lepšie než ktokoľvek iný zohralo úlohu prostredníka vo vzťahoch s Latinskou Amerikou. „Napriek geografickej odlúčenosti má aj Slovensko záujem na podpísaní ďalších obchodných dohôd únie s latinskoamerickými krajinami, ktoré v posledných rokoch zaznamenali výrazný pokrok, zmodernizovali svoje hospodárstvo a zlepšili fungovanie demokratických inštitúcií.“

Počas neformálneho stretnutia veľvyslancov v diskusii zaujímali témy ako rómska problematika, národnostné menšiny, slovensko-maďarské vzťahy či ďalšie fungovanie Európskej únie. Prezident skonštatoval, že rómska otázka nie je len otázkou pre slovenského prezidenta, ale i pre celú Európu. „Vláda SR vytvorila program pre Rómov. Nedosiahli sme pokrok tam, kde bol nezáujem z ich strany,“ povedal najvyšší predstaviteľ SR.

Na záver stretnutia prezident Gašparovič poďakoval a zablahoželal Švédsku k jeho úspešnému zvládnutiu predsedníctva EÚ v minulom roku. Španielsku a nasledujúcim krajinám – Belgicku a Maďarsku zároveň poprial pokojnejší priebeh predsedníctva.

Informuje o tom webová stránka prezidenta SR.

ddd ed